Chuyên mục - Tin tức trong ngành
Quy tắc về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngành thư viện - thông tin

Lời nói đầu: Bản quy tắc về đạo đức nghề nghiệp này được xem như các khuyến nghị về mặt đạo đức mang tính định hướng cho các cán bộ thư viện - thông tin (TV-TT) và cũng là cơ sở để các Hiệp hội thư viện xem xét khi xây dựng hoặc chỉnh sửa các quy định của mình.

Bản quy tắc đạo đức này nhằm:

  • Khuyến khích việc xem xét các nguyên tắc mà cán bộ thông tin - thư viện dựa vào đó đê xây dựng chính sách và xử lý tình huống.
  • Cải thiện năng lực tự nhân thức về nghề nghiệp.
  • Mang lại sự công khai, minh bạch cho người sử dụng và cả xã hội nói chung.

Bản quy tắc này không nhằm mục đích thay thế những quy tắc hiện có hoặc hủy bỏ việc bắt buộc các tổ chức nghề nghiệp phải xây dựng riêng cho mình các quy tắc thông qua quá trình nghiên cứu, tư vấn và phối hợp soạn thảo. Không nhất thiết phải tuân thủ đầy đủ mọi quy định của quy tắc này.

Bản quy tắc này được xây dựng dựa trên sự tin tưởng rằng: Nghề thư viện, xét về bản chất, là một hoạt động đạo đức thể hiện một phương pháp tiếp cận mang đậm giá trị tới công việc chuyên môn liên quan đến thông tin.

Sự cần thiết trong hoạt động chia sẻ các ý tưởng và thông tin trở nên quan trọng hơn trước sự phức tạp ngày càng gia tăng của xã hội trong những thế kỷ gần đây và điều này tạo ra tiền đề phù hợp cho các thư viện và thực tiễn hoạt động thư viện.

Vai trò của các cơ quan thông tin và các cán bộ làm trong ngành thông tin- bao gồm cả thư viện và những người làm trong các thư viện - trong xã hội hiện đại là hỗ trợ việc tối ưu hóa công tác lưu trữ và miêu tả các thông tin, cho phép thực hiện việc truy cập thông tin.

Dịch vụ thông tin vì lợi ích an sinh xã hội, lợi ích văn hóa và lợi ích kinh tế trở thành vần đề trọng tâm của nghề thư viện và do đó, cán bộ thư viện đảm nhận trong trách xã hội.

Hơn nữa, niềm tin vào sự cần thiết mang tính nhân bản trong việc chia sẻ thông tin và ý tưởng bao hàm việc công nhận các quyền liên quan đến thông tin. Ý niệm về quyền con người, đặc biệt được thể hiện trong Tuyên bố của liên hiệp quốc về Nhân quyền 1948, đòi hỏi tất cả chúng ta công nhận, thừa nhận mọi người và tôn trọng quyền lợi của họ. Đặc biệt, điều 19 đề cập đến quyền tự do quan điểm, tự do biểu đạt và tự do truy cập thông tin dành cho tất cả mọi người.

Điều 19 đã thể hiện rõ quyền được: "tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt thông tin ý tưởng trên mọi phương tiện truyền thông và phi biên giới" - điều này đã tạo nền tảng rõ ràng cho các thư viện và thực tiễn của công tác thư viện hiện đại, tiến bộ. Trong rất nhiều các bản báo cáo, tuyên ngôn, chính sách và các tài liệu nghiệp vụ của mình, IFLA đã mở rộng nhận thức về công việc liên quan đến thông tin. Công việc này tiềm ẩn trong đó ý niệm về các quyền thông tin và tầm quan trọng của chúng đối với nghề nghiệp và xã hội nói chung. Sự nhấn mạnh về quyền thông tin cũng buộc cán bộ TV-TT phải thực hiện việc đánh giá một cách có nguyên tắc các văn bản pháp lý phù hợp và họ phải được chuẩn bị sắc sàng để thực hiện việc tham vấn, cung cấp thông tin; ủng hộ việc cải thiện cả về nội dung lẫn công tác điều hành, quản lý của pháp luật.

Cán bộ TV-TT luôn nỗ lực để gây dựng được danh tiếng và vị thế dựa trên sự chuyên nghiệp và hành vi đạo đức của họ. Họ không cạnh tranh với các đồng nghiệp bằng việc sử dụng các cách phi đạo đức.

 

(Tổ chức quốc tế các hiệp hội thư viện (IFLA) ban hành)

Nguồn: http://thuvienkhcn.vinhlong.gov.vn

Lê Thị Hợp (sưu tầm)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Liên kết website

Thông tin truy cập

Đang xem: 55
Hôm nay: 513
Hôm qua: 2023
Trong tuần: 6121
Trong tháng: 33900
Tất cả: 4493691