Chuyên mục - Sách chuyên đề
Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của "Sửa đổi lối làm việc"

Năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết cuốn Sửa đổi lối làm việc, tổng hợp và vạch rõ những căn bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân có thể làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự, thậm chí phá hỏng cả sự nghiệp vẻ vang của Ðảng ta. Nhân kỷ niệm 70 năm (1947 - 2017) Bác Hồ viết tác phẩm này; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chạn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", Nxb Thông tin và Truyền thông phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất bản quyển sách Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của "Sửa đổi lối làm việc"

Sách được chia thành bốn phần như sau:

Phần thứ nhất: Nội dung tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc"

Phần thứ hai: Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa lịch sử  của tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc"

Phần thứ ba: Một số bài viết về nội dung tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc"

Phần thứ tư: Một số chuyện kể về phong cách làm việc của Hồ Chí Minh

Đây là quyển sách giáo khoa có nội dung sâu sắc, toàn diện về giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ cách mạng của Đảng, của Nhà nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên hơn bao giờ hết càng phải gương mẫu nêu cao đạo đức cách mạng, dám chấp nhận hy sinh gian khổ, vì lợi ích của Tổ quốc, cuộc sống của nhân dân; phải thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống quan liêu xa rời quần chúng và chống chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc !

                                                            Ký hiệu: 352.6/ Y600NGH

                                                                             Thùy Nhung

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Liên kết website

Thông tin truy cập

Đang xem: 112
Hôm nay: 1596
Hôm qua: 1521
Trong tuần: 1596
Trong tháng: 34067
Tất cả: 4434811