Thư mục sách


Tháng:
Năm:

THƯ MỤC SÁCH NĂM 2018

Thư mục sách mới 01.2018 [08/03/2018] 

TRƯƠNG, THỊ KIM CHUYÊN Vùng đất Nam Bộ / Trương Thị Kim Chuyên chủ biên. -Hà Nội :Chính trị Quốc gia;24 cm T. 1: Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái. -2017. -347 tr Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển các yếu tố tự nhiên của vùng Nam Bộ; tác động của điều kiện địa lý tự nhiên, môi trường sinh thái đến tiến trình lịch sử và đặc trưng văn hoá vùng Nam Bộ, Nam Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu Ký hiệu môn loại: 959.77/V513Đ Số ĐKCB: Kho địa chí.DV.005365

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng