Thư mục sách


Tháng:
Năm:

THƯ MỤC SÁCH NĂM 2017

Thư mục sách mới tháng 10.2017 [09/10/2017] 

NGUYỄN, DUY HINH Văn minh Đại Việt/ Nguyễn Duy Hinh. -Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2017. -847 tr.; 24 cm Tóm tắt: Trình bày những nghiên cứu của giáo sư Nguyễn Duy Hinh về tiến trình 1150 năm cuộc đại hội nhập văn hoá Việt-Trung-Ấn để hình thành nền văn minh Đại Việt (111-1883) về các mặt chữ viết, tôn giáo, văn minh, nhà nước,..

Thư mục sách mới tháng 9.2017 [07/09/2017] 

Lực lượng đặc biệt trên chiến trường Việt Nam/ Vũ Đình Hiếu biên dịch. -Hà Nội: Hồng đức, 2016. -395 tr.: ảnh; 27 cm Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết của các tác giả là những người đã tham gia vào lực lượng đặc biệt trong chiến tranh xâm chiếm miền Nam Việt Nam...

Thư mục sách mới tháng 8.2017 [16/08/2017] 

Vua Gia Long & người Pháp: Khảo sát về ảnh hưởng của người Pháp trong giai đoạn triều Nguyễn/ Thụy Khuê biên khảo. -Hà Nội: Hồng đức, 2017. -671 tr.; 24 cm Tóm tắt: Trình bày những "điều tra" các tư liệu gốc tiếng Pháp, Anh, đối chiếu với sử liệu trong nước của tác giả với mong muốn biết sự thật lịch sử đằng sau những gì các sử gia thực dân đã che giấu hay bóp méo...

Thư mục sách mới tháng 7.2017 [14/07/2017] 

Bác của chúng ta/ Bích Thuận. -Hà Nội: Kim đồng, 2015. -174 tr.: hình ảnh; 19 cm Tóm tắt: Hồi ức của tác giả về lần được gặp Bác trên chiến khu Việt Bắc. Những ngày Bác Hồ trên đường cứu nước và trở về Tổ quốc. Bác Hồ với phong trào phụ nữ...

Thư mục sách mới tháng 6.2017 [26/06/2017] 

Cái chậu rỗng = The empty pot : Truyện dân gian Trung Quốc / Charlotte Guillain ; Đoàn Phạm Thùy Trang dịch ; Steve Dorado minh họa. -Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017....

Thư mục sách mới tháng 5.2017 [20/06/2017] 

Bạn sẽ kinh ngạc/ Tạ Ngọc Thu Trâm dịch. -Thành phố Hồ Chí Minh: Văn hóa văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017. -24 tr.: tranh màu; 23 cm ....

Thư mục sách mới tháng 4.2017 [17/04/2017] 

VŨ, VĂN HIỀN Bức tranh thế giới đương đại: Sách chuyên khảo/ Vũ Văn Hiền, Bùi Đình Bôn đồng chủ biên. -Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017. -339 tr.; 24 cm Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm thế giới hiện nay về các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, quân sự, an ninh; xu thế hoà bình phát triển, hợp tác và đấu tranh, xu thế toàn cầu hoá, trật tự mới,...; những thách thức trong một vài thập niên tới; đánh giá những tác động thuận và không thuận của thế giới đương đại đối với Việt Nam

Thư mục sách mới tháng 03.2017 [10/03/2017] 

LOVINY, CHRISTOPHE Aung San Suu Kyi - Sợ hãi và tự do/ Christophe loviny,...[và những người khác] ; Đỗ Hùng dịch. -Hà Nội: Hồng đức, 2016. -159 tr.: hình ảnh; 24 cm Tóm tắt: Kể về cuộc đời thủ lĩnh phong trào dân chủ Myanmar - Aung San Suu Kyi, người truyền cảm hứng cho giấc mơ dân chủ, tự do và hòa bình cho đất nước với quyết tâm "biến dân chủ thành tín ngưỡng của người dân"...

Thư mục sách mới tháng 02.2017 [10/03/2017] 

DAISAKU, IKEDA Đối thoại về sức khỏe và cuộc sống, đạo đức và giáo dục: Sách tham khảo/ Daisaku Ikeda, René Simard, Guy Bourgeault ; Trần Quang Tuệ, Chu Chí Hiếu dịch và hiệu đính. -Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2016. -331 tr.; 24 cm Tóm tắt: Tìm hiểu những vấn đề lớn mà nhân loại đã và đang đối mặt qua các cuộc đối thoại như sức khoẻ và bệnh tật, giáo dục nhân sinh quan cũng như triết lý riêng của họ về ý nghĩa cuộc sống, khám phá những vấn đề về đạo đức và tác động của nó đối với con người; từ đó mong muốn hướng tới một tương lai văn minh, lành mạnh cho nhân loại; nơi mà khoa học, tâm linh và tinh thần nhân văn được kết hợp hài hoà...

Thư mục sách mới tháng 01.2017 [10/03/2017] 

CARNEGIE, DALE Đắc nhân tâm/ Dale Carnegie ; First News biên dịch. -Hà Nội: Thế giới, 2015. -327 tr.; 15 cm Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên, kĩ năng cơ bản trong ứng xử, các phương cách giao tiếp thông minh khiến người khác thích bạn, người khác nghĩ theo cách của bạn và thay đổi người khác mà không xúc phạm hay làm họ oán giận...

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng