Thư mục sách


Tháng:
Năm:

THƯ MỤC SÁCH NĂM 2016

Thư mục sách mới tháng 12.2016 [29/12/2016] 

Đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế/ Trương Bá Thanh, Bùi Quang Bình đồng chủ biên,...[et. al]. -Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2016. -323 tr.; 24 cm Tóm tắt: Trình bày các luận cứ khoa học cho việc đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế; tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1986-2014; quy chế huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực sản xuất trong tăng trưởng kinh tế;...

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 11.2016 [28/11/2016] 

NGUYỄN, PHƯƠNG NAM Về các tổng thống Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam/ Nguyễn Phương Nam. -Hà Nội: Chính trị Quốc gia , 2016. -615 tr.; 24 cm Tóm tắt: Phản ánh những âm mưu, thủ đoạn chính trị, những chiến lược và những bế tắc dẫn đến sự thảm bại của các đời tổng thống Mỹ, đồng thời nêu bật những khó khăn, gian khổ, mất mát hy sinh cũng như những đặc trưng chủ nghĩa anh hùng cách mạng...

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10.2016 [17/11/2016] 

NGUYỄN, TRUNG CHIẾN Tiếp cận văn hóa biển tiền sử Việt Nam qua các bài nghiên cứu/ Nguyễn Trung Chiến. -Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015. -556 tr.; 24 cm Tóm tắt: Giới thiệu về địa lý, lịch sử, văn hoá Việt Nam. Đặc biệt là văn hoá biển tiền sử ven biển miền Bắc Việt Nam, văn hoá biển tiền sử miền Trung Việt Nam và văn hoá biển tiền sử miền Nam Việt Nam

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 9.2016 [17/11/2016] 

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 8.2016 [17/11/2016] 

Giải báo chí Nguyễn Minh Điền tỉnh Vĩnh Long năm 2010 - 2011/ Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. -Vĩnh Long: [S.n.], 2012. -132 tr.; 21 cm Tóm tắt: Gồm những bài đoạt giải báo chí Nguyễn Minh Điền tỉnh Vĩnh Long năm 2010 - 2011 gồm các thể loại bài và các thể loại tin

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 7.2016 [15/11/2016] 

TRACY, BRIAN Chinh phục mục tiêu: Cách nhanh nhất để đạt được những gì bạn muốn/ Brian Tracy ; Nguyễn Trung An biên dịch. -Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2016. -325 tr.; 21 cm Tóm tắt: Chia sẻ một số kinh nghiệm để giúp bạn đạt được những mục tiêu lớn lao và thành công trong cuộc sống như biết cách phát huy tiềm năng cá nhân, chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, kiến tạo tương lai, xác định giá trị bản thân, xác lập mục tiêu đích thực, phân tích niềm tin, hành động kịp thời,..

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 6.2016 [15/11/2016] 

Cải hoán vận mệnh, khai thông tài lộc theo thuyết phong thủy/ Thành Vinh sưu tầm và tuyển chọn. -Hà Nội: Hồng đức, 2016. -466 tr.: ảnh, bảng; 27 cm Tóm tắt: Chỉ ra những phương pháp giúp mọi người biết cách cải tạo môi trường sinh tồn của mình để có thể tạo ra ảnh hưởng có ích đối với tâm lý và sinh lý con người.Đồng thời cải hoán, hóa giải những điều chưa may mắn, tìm đến sự hanh thông phát triển trong cuộc sống và sự nghiệp

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 5.2016 [15/11/2016] 

NGUYỄN, NGỌC BÌNH Công nghệ phần mềm nhúng = Embedded software engineering / Nguyễn Ngọc Bình. -Hà Nội: Đại học Quốc gia, 2016. -175 tr.: hình vẽ, bảng; 24 cm Tóm tắt: Giới thiệu về hệ nhúng. Trình bày kiến thức về phần cứng cơ sở dành cho kỹ sư phần mềm; phần mềm nhúng; hệ điều hành thời gian thực; các công cụ phát triển và lập trình phần mềm nhúng; một số chủ đề nâng cao về hệ nhúng

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 4.2016 [11/05/2016] 

1. VƯƠNG, HOẰNG QUÂN Cơ sở bảo tàng học Trung Quốc : Có chỉnh lý, bổ sung / Vương Hoằng Quân chủ biên. -Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2008. -792 tr. ; 24 cm Tóm tắt: Trình bày lý luận cơ bản của bảo tàng học và lịch sử bảo tàng; công tác chuyên môn bảo tàng; quản lý bảo tàng; tin học hóa bảo tàng ở Trung Quốc Ký hiệu môn loại: 069.0951/C460S Số ĐKCB: Kho đọc.VL.004629 Kho mượn.PM.041641

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 3.2016 [15/03/2016] 

1. GANERI, ANITA Bách khoa đầu tiên/ Anita Ganeri, Chris Oxlade; Phú Quốc người dịch. -Hà Nội: Dân trí, 2015. -158 tr.: tranh màu; 29 cm . Ký hiệu môn loại: 001/B102KH Số ĐKCB: Kho thiếu nhi.TD.000448-51 2. TIẾT HẢO ĐẠI Chân tướng đàn ông: Sách tham khảo/ Tiết Hảo Đại ; Thu Ngân dịch. -Hà Nội: Phụ nữ, 2015. -271 tr.; 21 cm . Tóm tắt: Trình bày những quan điểm, đánh giá về người đàn ông hiện đại trong tình yêu, cuộc sống, hôn nhân, gia đình; giúp các bạn gái có thể lựa chọn cho mình người bạn đời lý tưởng

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 2.2016 [25/02/2016] 

1. TRẦN, NHẬT VY NGUYỄN HỮU VANG Ba nhà báo Sài Gòn: Kỉ niệm 150 năm báo quốc ngữ ( 1865 - 2015 )/ Trần Nhật Vy. -Thành phố Hồ Chí Minh: Văn hóa văn nghệ, 2015. -261 tr.; 24 cm Tóm tắt: Kể về cuộc đời và hoạt động báo chí của các nhà báo Dương Tử Giang, Trần Tấn Quốc, Bút Trà Nguyễn Đức Nhuận...

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 1.2016 [26/01/2016] 

1. VŨ, THỊ HƯƠNG GIANG Hướng dẫn thiết kế Website cho người khiếm thị / Vũ Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Thu Trang. -Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2015. -183 tr. ; 24 cm Tóm tắt: Tổng quan về thiết kế website cho người khiếm thị. Mô hình phát triển, các tiêu chí về nội dung, kết xuất nội dung, điều hướng và tương tác dễ tiếp cận cho đối tượng này Ký hiệu môn loại: 006.70871/H561D Số ĐKCB: Kho đọc.VL.004486-4487 Kho mượn.PM.040973-75....

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng