Thư mục sách


Tháng:
Năm:

THƯ MỤC SÁCH NĂM 2014

THƯ MỤC SÁCH THÁNG 11.2014 [16/11/2014] 

TỔNG LOẠI 1/. 10 Vạn câu hỏi vì sao vũ trụ và trái đất / Ngọc Hà sưu tầm và tuyển chọn. - Hà Nội : Bách khoa Hà Nội , 2014. - 231 tr. ; 21 cm Tóm tắt: Cung cấp nhiều kiến thức khoa học mang tính phổ thông về vũ trụ và trái đất dưới dạng câu hỏi và đáp Ký hiệu môn loại: 001 Số ĐKCB: Kho thiếu nhi: TV.022612-22613 2/. PHẠM, KHẢI. Thuận chưa hẳn đã lợi : Cẩm nang dành cho nhà báo trẻ / Phạm Khải. - Hà Nội : Dân trí , 2014. - 230 tr. ; 21 ...

THƯ MỤC SÁCH THÁNG 09.2014 [16/09/2014] 

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI 1/. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG. CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH. Luật xuất bản 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động xuất bản / Bộ thông tin và truyền thông. Cục xuất bản, in và phát hành. - Hà Nội : Văn học , 2014. - 359 tr. ; 21 cm Tóm tắt: Giới thiệu Luật xuất bản năm 2012 và những nghị định, thông tư của Nhà nước ta về lĩnh vực hoạt động xuất bản Ký hiệu môn loại: 343.09 Số ĐKCB: Kho đọc: VV.056681-56683 Kho mượn: PM.038219-38221

THƯ MỤC SÁCH THÁNG 08.2014 [16/08/2014] 

TỔNG LOẠI 1/. Cảnh quan thế giới / Khánh Linh biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội , 2013. - 374 tr. ; 21 cm. - (Chinh phục đỉnh cao tri thức) Tóm tắt: Giới thiệu bí ẩn về các kỳ quan tự nhiên, những bí ẩn từ thời cổ đại tới hiện đại, những bí ẩn quân sự và về vạn vật, những bí ẩn về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và về những người nổi tiếng Ký hiệu môn loại: 001 Số ĐKCB: Kho đọc: VV.056583 Kho mượn: PM.037901-37902 2/. GIẢN, THANH SƠN. Phóng viên ảnh Nick Út huyền thoại giản dị ...

THƯ MỤC SÁCH THÁNG 07.2014 [16/07/2014] 

TRIẾT HỌC 1/. BOTTON, ALAIN DE. Luận về yêu / Alain De Botton; Trần Quốc Tân dịch. - Hà Nội : Lao động , 2014. - 252 tr. ; 21 cm Dịch bằng nguyên bản tiếng Anh : Essays in love Tóm tắt: Sử dụng những triết thuyết để tiếp cận tình yêu một cách thấu đáo, từ nhiều phương diện, kể cả phương diện mà những người đang yêu thường muốn giấu kín. Ký hiệu môn loại: 152.4 Số ĐKCB: Kho đọc: VV.056539 Kho mượn: PM.037796-37797 2/. BRADY, MARK. Minh triết của lắng nghe / Mark Brady biên soạn ; Ngọc Tuấn dịch. - Hà Nội : ...

THƯ MỤC SÁCH THÁNG 06.2014 [16/06/2014] 

TỔNG LOẠI 1/. NGUYỄN, THẾ KỶ. Báo chí dưới góc nhìn thực tiễn / Nguyễn Thế Kỷ. - Hà Nội : Thông tin và truyền thông , 2013. - 324 tr. ; 21 cm Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, công trình nghiên cứu toàn cảnh nền báo chí nước nhà, những vấn đề then chốt trong công tác lãnh đạo, quản lí báo chí, kế hoạch phát triển hệ thống báo chí cả nước, đạo đức nghề nghiệp, báo trí với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền... và những câu chuyện văn hoá về đất nước, con người, những vùng đất ...

THƯ MỤC SÁCH THÁNG 05.2014 [16/05/2014] 

TỔNG LOẠI 1/. ALLÈGRE, CLAUDE. Khoa học thách thức của thế kỷ 21 / Claude Allègre ; Đào Bá Cung dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ , 2013. - 331 tr. ; 21 cm Tóm tắt: Đặt ra những vấn đề cần nghiên cứu, giải quyết cho một số ngành khoa học trong thế kỉ 21: khoa học về vật chất, khoa học về sự sống, khoa học về trái đất, công nghệ tin học, khoa học vật lý, khoa học về thần kinh, lịch sử thế giới, năng lượng, lưu thông,... Ký hiệu môn loại: 001 Số ĐKCB: Kho đọc: ...

THƯ MỤC SÁCH THÁNG 04.2014 [16/04/2014] 

TỔNG LOẠI 1/. HUỲNH, CÔNG PHÁP. Bài tập lập trình Java cơ bản : Có lời giải / Huỳnh Công Pháp. - Hà Nội : Thông tin và truyền thông , 2014. - 235 tr. ; 24 cm Thư mục tham khảo: tr. 235 Tóm tắt: Tóm tắt lí thuyết, bài tập thực hành mẫu, bài tập tự giải ngôn ngữ và kĩ thuật lập trình Java Ký hiệu môn loại: 005.13 Số ĐKCB: Kho đọc: VL.003777 Kho mượn: PM.036989-36990 TRIẾT HỌC 1/. MIETZNER, LIESELOTTE. Một phút dành cho tôi / Lieselotte Mietzner ; Khanh Khanh dịch. - Hà Nội : Thanh niên , 2013. - 181 tr. ; ...

THƯ MỤC SÁCH THÁNG 03.2014 [16/03/2014] 

TRIẾT HỌC 1/. Bao dung / Sông Lam, Dũng Quyết sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Văn học , 2014. - 187 tr. ; 21 cm. - (Học Bác lòng ta trong sáng hơn) Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung về bao dung nhằm giúp chúng ta học tập Bác để trở thành người có ích cho xã hội Ký hiệu môn loại: 177 Số ĐKCB: Kho đọc: VV.056093 Kho mượn: PM.036772-36773 2/. BARBARA, LARA. Đắc nhân tâm - Cho cuộc sống luôn lạc quan / Lara Barbara. - Hà Nội : Mỹ Thuật ...

THƯ MỤC SÁCH THÁNG 02.2014 [16/02/2014] 

TỔNG LOẠI 1/. DƯƠNG, HỔ. Nghề sách Trung Quốc / Dương Hổ, Tiêu Dương ; Nguyễn Mạnh Sơn dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh , 2013. - 184 tr. ; 23 cm Tóm tắt: Trình bày đặc trưng chỉnh thể và mạch nguồn phát triển của văn hoá nghề sách Trung Quốc Ký hiệu môn loại: 070.50951 Số ĐKCB: Kho đọc: VV.055859 Kho mượn: PM.036234-36235 2/. GRUNING, CHRISTIAN. Đọc sách siêu tốc / Christian Gruning ; nhóm HANU09 dịch. - Hà Nội : Từ điển bách khoa , 2013. - 262 tr. ; 21 cm Tóm tắt: Giới thiệu những kĩ ...

THƯ MỤC SÁCH THÁNG 01.2014 [16/01/2014] 

TỔNG LOẠI 1/. NGUYỄN, AN TIÊM. Tổ chức, quản lý và chính sách xuất bản của một số quốc gia - Kinh nghiệm đối với Việt Nam / Nguyễn An Tiêm, Nguyễn Nguyên đồng chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2013. - 307 tr. ; 21 cm Tóm tắt: Tổ chức, quản lý và chính sách xuất bản của một số nước tiêu biểu trên thế giới. Tổ chức, quản lý xuất bản của Việt Nam những vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục. Ký hiệu môn loại: 070.5 Số ĐKCB: Kho mượn: PM.035852 TRIẾT HỌC 1/. Công dung ngôn ...

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng