Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, pháp luật và hành chính nhà nước [24/05/2018] 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, pháp luật và hành chính nhà nước/ Trần Đình Huỳnh, Lê Thị Thanh. - Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2017. - 354 tr.; 24 cm. (. - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của "Sửa đổi lối làm việc" [24/05/2018] 

Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của "Sửa đổi lối làm việc"/ Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến, Nguyễn Thị Bình sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2017. - 255 tr.; 24 cm

Hồ Chí Minh chân dung và di sản: Những bài viết tâm đắc của các Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà nghiên cứu,...trong cả nước [24/05/2018] 

Hồ Chí Minh chân dung và di sản: Những bài viết tâm đắc của các Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà nghiên cứu,...trong cả nước/ Bùi Đình Phong,...[Và những người khác] ; Phan Văn Hoàng sưu tầm. - Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 407 tr.: ảnh; 23 cm

Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ [24/05/2018] 

Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ/ Nguyễn Văn Linh,...[et. al]. - Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2015. - 314 tr.; 24 cm

Lịch sử Việt Nam phổ thông. T. 2, Từ khởi nghĩa Hai Bà Trưng đến thế kỷ X [14/05/2018] 

Lịch sử Việt Nam phổ thông. T. 2, Từ khởi nghĩa Hai Bà Trưng đến thế kỷ X / Hà Mạnh Khoa chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2018. - 296 tr. ; 24 cm

Kỷ yếu lực lượng tham mưu công an tỉnh Vĩnh Long [14/05/2018] 

Kỷ yếu lực lượng tham mưu công an tỉnh Vĩnh Long / Công an tỉnh Vĩnh Long. - Vĩnh Long: [S.n.], 2016. - 123 tr.; 24 cm

Nhân vật lịch sử tỉnh Vĩnh Long [14/05/2018] 

Nhân vật lịch sử tỉnh Vĩnh Long / Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2017. - 559 tr. ; 24 cm

Kỷ yếu Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long...thành phố (nhiệm kỳ 2015 - 2020) [14/05/2018] 

Kỷ yếu Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long...thành phố (nhiệm kỳ 2015 - 2020)/ Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long. - Vĩnh Long: [S.n.], 2016. - 180 tr.; 26 cm.

Bác Hồ với thanh niên [23/03/2018] 

Bác Hồ với thanh niên/ Nguyễn Văn Dương sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội: Thanh niên, 2017. - 254 tr.; 21 cm. (. - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

Giải pháp phát triển lực lượng thanh niên xung phong trong giai đoạn hiện nay [23/03/2018] 

Giải pháp phát triển lực lượng thanh niên xung phong trong giai đoạn hiện nay/ Tạ Văn Hạ chủ biên. - Hà Nội: Thanh niên, 2016. - 175 tr.; 19 cm

Bác Hồ với phụ nữ [23/03/2018] 

Bác Hồ với phụ nữ/ Trần Thị Mai Thanh, Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội: Thanh niên, 2017. - 242 tr.; 21 cm. (. - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

Phan Khôi: Vấn đề phụ nữ ở nước ta [23/03/2018] 

Phan Khôi: Vấn đề phụ nữ ở nước ta/ Lại Nguyên Ân giới thiệu và tuyển chọn. - Hà Nội: Phụ nữ, 2016. - 629 tr.; 24 cm

Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2016) [28/02/2018] 

Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2016)/ Ngô Đăng Tri. - Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2016. - 485 tr.; 24 cm

Ý Đảng quyện lòng dân [28/02/2018] 

Ý Đảng quyện lòng dân/ Hồng Thanh,...[et. al]. - Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017. - 483 tr.; 24 cm

Tổng bí thư Lê Duẩn (1907 - 1986): Thư mục và tác phẩm chọn lọc [28/02/2018] 

Tổng bí thư Lê Duẩn (1907 - 1986): Thư mục và tác phẩm chọn lọc/ Vũ Dương Thúy Ngà chủ biên. - Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2017. - 535 tr.; 24 cm

Các tin khác:
 HOA ĐẤT VIỆT [13/10/2016] 
 KHÔNG GỤC NGà[27/10/2014] 
 02. NGHỊ LỰC [23/05/2014] 
 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng