Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH

Những linh hồn bất tử vì tổ quốc: Ký sự chân dung [19/12/2018] 

Những linh hồn bất tử vì tổ quốc: Ký sự chân dung/ Chi Phan. - Hà Nội: Thanh niên, 2017. - 399 tr.; 24 cm

Về vũ khí và thiết bị quân sự của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới: Sách tham khảo [19/12/2018] 

Về vũ khí và thiết bị quân sự của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới: Sách tham khảo/ Phan Xuân Dũng chủ biên ; Ngô Văn Vũ, Lê Như Quân. - Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2016. - 423 tr.; 24 cm.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh [19/12/2018] 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam. Người đã để lại kho tàng lý luận vô cùng quý giá cho Đảng và Nhân dân ta, trong đó có một hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh.

Bác Hồ với ngành quốc phòng [19/12/2018] 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến sự phát triển của tất cả các ngành, các lĩnh vực, trong đó có ngành Quốc phòng. Là người trực tiếp tổ chức, thành lập, giáo dục và rèn luyện quân đội ta, Bác Hồ luôn quan tâm chăm lo xây dựng quân đội trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và với Nhân dân. Ngày 22-12-1964, nhân dịp kỷ niệm quân đội ta tròn 20 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và khen ngợi "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Sinh viên học thế nào để thành công [22/11/2018] 

Sinh viên học thế nào để thành công/ Dương Phúc Tý. - Hà Nội: Đại học Quốc gia, 2015. - 214 tr.: ảnh, bảng; 21 cm

Những thói quen tốt học sinh cần rèn luyện [22/11/2018] 

Những thói quen tốt học sinh cần rèn luyện/ Trương Mỹ Quyên biên soạn. - Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2012. - 160 tr.; 21 cm.

Bác Hồ với ngành giáo dục [22/11/2018] 

Bác Hồ với ngành giáo dục/ Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội: Hồng đức, 2017. - 218 tr.: ảnh; 21 cm. (. - Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

Chân dung người Thầy thế kỷ XX [22/11/2018] 

Chân dung người Thầy thế kỷ XX/ Hãn Nguyên Nguyễn Nhã. - Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 308 tr.: ảnh; 24 cm. Phụ lục tr. : 229 – 308

Bất bình đẳng giới về giáo dục, việc làm, thu nhập và nghèo đói của người Việt ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay [22/11/2018] 

Bất bình đẳng giới về giáo dục, việc làm, thu nhập và nghèo đói của người Việt ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay/ Nguyễn Văn Tiệp chủ biên ; Nguyễn Thị Hồng Xoan, Trần Hạnh Minh Phương,..[Và những người khác]. - Thành phố Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia, 2017. - 289 tr.: bảng; 24 cm

Công dung ngôn hạnh phụ nữ Việt Nam xưa và nay [22/11/2018] 

Công dung ngôn hạnh phụ nữ Việt Nam xưa và nay/ Lê Thị Bừng chủ biên ; Nguyễn Thị Vân Hương, Hoàng Thanh Thúy biên soạn. - Hà Nội: Thanh niên, 2017. - 179 tr.; 21 cm.

Nữ chiến sĩ Trường Sơn anh hùng [22/11/2018] 

Nữ chiến sĩ Trường Sơn anh hùng/ Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Hằng Thanh chủ biên ; Nguyễn Hương Mai,...[Và những người khác] biên soạn. - Hà Nội: Thanh niên, 2017. - 391 tr.; 21 cm

Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định và Nam bộ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân 1968 [22/11/2018] 

Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định và Nam bộ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân 1968/ Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ. - Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 330 tr.: ảnh; 24 cm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, pháp luật và hành chính nhà nước [24/05/2018] 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, pháp luật và hành chính nhà nước/ Trần Đình Huỳnh, Lê Thị Thanh. - Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2017. - 354 tr.; 24 cm. (. - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của "Sửa đổi lối làm việc" [24/05/2018] 

Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của "Sửa đổi lối làm việc"/ Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến, Nguyễn Thị Bình sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2017. - 255 tr.; 24 cm

Hồ Chí Minh chân dung và di sản: Những bài viết tâm đắc của các Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà nghiên cứu,...trong cả nước [24/05/2018] 

Hồ Chí Minh chân dung và di sản: Những bài viết tâm đắc của các Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà nghiên cứu,...trong cả nước/ Bùi Đình Phong,...[Và những người khác] ; Phan Văn Hoàng sưu tầm. - Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 407 tr.: ảnh; 23 cm

Các tin khác:
 HOA ĐẤT VIỆT [13/10/2016] 
 KHÔNG GỤC NGà[27/10/2014] 
 02. NGHỊ LỰC [23/05/2014] 
 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng