Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH NĂM 2017

Thi Hương thời Nguyễn (qua hai trường thi Hà Nội và Nam Định) [15/12/2017] 

Thi Hương thời Nguyễn (qua hai trường thi Hà Nội và Nam Định)/ Đỗ Thị Hương Thảo. - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 417 tr.; 24 cm

Trí thức Việt Nam với phong trào giải phóng dân tộc từ đầu thế kỷ XX đến 1945 [15/12/2017] 

Trí thức Việt Nam với phong trào giải phóng dân tộc từ đầu thế kỷ XX đến 1945/ Nguyễn Đình Thống chủ biên ; Hồ Sơn Diệp,...[Và những người khác]. - Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Văn hóa văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 291 tr.; 24 cm

Hỏi đáp về 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám [15/12/2017] 

Hỏi đáp về 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám/ Lê Thái Dũng. - Hà Nội: Hồng đức, 2017. - 246 tr.; 21 cm. (. - Việt Nam đất nước - con người)

Bác Hồ với việc đọc và tự học [15/12/2017] 

Bác Hồ với việc đọc và tự học/ Vũ Dương Thúy Ngà. - Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017. - 177 tr.: ảnh, bảng; 21 cm. (. - Di sản Hồ Chí Minh)

Công tác tư tưởng - văn hóa trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam [13/12/2017] 

Công tác tư tưởng - văn hóa trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam/ Đinh Xuân Dũng chủ biên ; Phạm Hoa,....[et. al] biên soạn. - Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2016. - 603 tr.; 21 cm.

Vấn đề tăng cường quốc phòng trong văn kiện đại hội XII của Đảng [13/12/2017] 

Vấn đề tăng cường quốc phòng trong văn kiện đại hội XII của Đảng/ Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Đức Độ đồng chủ biên, Nguyễn Văn Tài,...[et. al] biên soạn. - Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2016. - 251 tr.; 19 cm

Những tấm gương bình dị mà cao quý [13/12/2017] 

Những tấm gương bình dị mà cao quý/ Đặng Trung Kiên,...[et. al]. T. 11. - Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2016. - 260 tr.; 21 cm (. - Tủ sách "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh").

365 Lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh [13/12/2017] 

365 Lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh/ Quốc Văn tuyển chọn và giới thiệu. - Hà Nội: Thanh niên, 2017. - 199 tr.; 21 cm (. - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh).

100 bài học dành cho con gái [05/10/2017] 

100 bài học dành cho con gái/ Minh Khôi, Thanh Hương biên soạn. - Hà Nội: Văn học, 2016. - 303 tr.; 24 cm (. - Tri thức vàng cho cuộc sống)

Để trở thành người phụ nữ quyến rũ: Bách khoa thư cho phụ nữ hiện đại [05/10/2017] 

Để trở thành người phụ nữ quyến rũ: Bách khoa thư cho phụ nữ hiện đại/ Thiên Thai biên soạn. - Hà Nội: Văn học, 2017. - 272 tr.; 24 cm.

Sức hút của kỹ năng nói chuyện: Cẩm nang giao tiếp dành cho phái đẹp [05/10/2017] 

Sức hút của kỹ năng nói chuyện: Cẩm nang giao tiếp dành cho phái đẹp/ Beauty Salon ; Thanh Loan dịch. -In lần 3. - Hà Nội: Phụ nữ, 2017. - 263 tr.: hình vẽ; 23 cm.

Chuyện kể chốn hậu cung [05/10/2017] 

Chuyện kể chốn hậu cung/ Lê Thái Dũng. - Hà Nội: Hồng đức, 2016. - 207 tr.; 21 cm. (. - Việt Nam đất nước - con người).

Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử (19 -12-1946 / 19-12-2016) [29/08/2017] 

Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử (19 -12-1946 / 19-12-2016)/ Trần Đại Quang,...[et. al]. - Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2016. - 831 tr.; 27 cm.

Bác Hồ với mặt trận Việt Minh [29/08/2017] 

Bác Hồ với mặt trận Việt Minh/ Hà Minh Hồng chủ biên, Trần Thuận, Lưu Văn Quyết. - Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017. - 98 tr.: ảnh; 16 cm. (. - Di sản Hồ Chí Minh).

Hiến pháp năm 1946 - Những giá trị lịch sử: Sách chuyên khảo [29/08/2017] 

Hiến pháp năm 1946 - Những giá trị lịch sử: Sách chuyên khảo/ Hoàng Minh Hiếu, Vũ Công Giao biên soạn. - Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017. - 383 tr.; 21 cm

Các tin khác:
 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng