Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH NĂM 2016

NGỌT NGÀO CHÈ NAM BỘ [28/12/2016] 

Ngọt ngào chè Nam bộ/ Cúc Phương. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2015. - 63 tr. ; 23.5 cm.

MÓN NGON TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM [28/12/2016] 

Món ngon truyền thống Việt Nam/ Huyền Linh biên soạn. - Hà Nội : Hồng Đức , 2015. - 210 tr. ; 19 cm.

NHỮNG BIỂU TƯỢNG ĐẶC TRƯNG TRONG VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM (TẬP 2) CÁC VỊ THẦN [28/12/2016] 

Những biểu tượng đặc trưng trong văn hóa truyền thống Việt Nam (tập 2) Các vị thần/ Đinh Hồng Hải. - Hà Nội : Thế giới , 2015. - 276 tr. ; 20.5 cm.

VĂN HÓA LỄ HỘI [28/12/2016] 

Văn hóa Lễ hội/ Thanh Thùy biên soạn. - Hà Nội : Khoa học xã hội , 2016. - 231 tr. ; 21 cm.

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG CHIẾN LƯỢC DIỄN BIẾN HÒA BÌNH ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC NHIỆM VỤ CỦA MỖI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM [26/12/2016] 

Nhận diện và đấu tranh chống chiến lược diễn biến hòa bình để xây dựng và bảo vệ tổ quốc nhiệm vụ của mỗi người dân Việt Nam/ Quí Lâm tuyển chọn và hệ thống. - Hà Nội: Hồng Đức, 2015. - 391 tr.; 27 cm

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRONG TRÁI TIM NHÂN DÂN [26/12/2016] 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim nhân dân/ Quý Lâm sưu tầm và hệ thống. - Hà Nội: Hồng đức, 2016. - 391 tr.: ảnh; 27 cm

100 NHÀ QUÂN SỰ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THẾ GIỚI [26/12/2016] 

100 nhà quân sự có ảnh hưởng đến thế giới/ Lưu Hải Sinh, Phú Quang Hải; Nguyễn Gia Linh người dịch. - Hà Nội: Lao động, 2016. - 566 tr.: ảnh; 21 cm

LỊCH SỬ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ ÔN (1945 - 2010) [26/12/2016] 

Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Trà Ôn (1945 - 2010)/ Phạm Văn Lực biên soạn. - Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2015. - 279 tr.; 21 cm

THI CỬ, HỌC VỊ, HỌC HÀM DƯỚI CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN VIỆT NAM [24/11/2016] 

Thi cử, học vị, học hàm dưới các triều đại phong kiến Việt Nam/ Đinh Văn Niêm. - Hà Nội: Lao động, 2014. - 891 tr.; 23 cm

BÁC HỒ VỚI SỰ NGHIỆP DIỆT GIẶC ĐÓI, GIẶC DỐT [24/11/2016] 

Bác Hồ với sự nghiệp diệt giặc đói, giặc dốt/ Vũ Quang Vinh, Thái Chí Thanh, Nguyễn Đẩu Quang biên soạn. - Hà Nội: Dân trí, 2016. - 255 tr.; 19 cm

TỪ BỤC GIẢNG ĐẾN VĂN ĐÀN: CHÂN DUNG 25 NGƯỜI THẦY [24/11/2016] 

Từ bục giảng đến văn đàn: Chân dung 25 người thầy/ Trần Hữu Tá. -Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb.Trẻ, 2015. - 321 tr.: ảnh; 20 cm.

GIÁO DỤC VIỆT NAM THỜI CẬN ĐẠI [24/11/2016] 

Giáo dục Việt Nam thời cận đại/ Phan Trọng Báu. - Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015. - 326 tr.; 21 cm.

ĐỊNH KIẾN GIỚI ĐỐI VỚI CÁN BỘ NỮ LÃNH ĐẠO CÁC CẤP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ: SÁCH CHUYÊN KHẢO [13/10/2016] 

Định kiến giới đối với cán bộ nữ lãnh đạo các cấp trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Thị Thu Hà chủ biên. - Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015. - 276 tr.; 24 cm

DƯỠNG DA TRỌN GÓI [13/10/2016] 

Dưỡng da trọn gói/ Đỗ Anh Thư, Phạm Hương Thủy. - Hà Nội: Thế giới, 2016. - 356 tr.; 21 cm.

PHÁI ĐẸP, CUỘC ĐỜI VÀ CÂY BÚT [13/10/2016] 

Phái đẹp, cuộc đời và cây bút: Tuyển thơ - văn. - Hà Nội: NXB. Hội nhà văn, 2015. - 583 tr.; 21 cm.

Các tin khác:
 HOA ĐẤT VIỆT [13/10/2016] 
 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng