Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 08 - 2016

SỰ RA ĐỜI CỦA BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP [16/08/2016] 

Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập/ Vũ Kim Yến sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2015. - 195 tr.; 21 cm

70 NĂM MÙA THU CÁCH MẠNG [16/08/2016] 

70 năm mùa thu cách mạng/ Vũ Kim Yến sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2015. - 199 tr.: ảnh; 21 cm

VIỆT NAM NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ NỔI BẬT ( 1945 -1975 ) [16/08/2016] 

Việt Nam những sự kiện lịch sử nổi bật ( 1945 -1975 )/ Hồng Thịnh, Thùy Dung, Thuận Yến. - Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015. - 294 tr.; 21 cm

CÁCH MẠNG THÁNG 8 QUA TƯ LIỆU ẢNH [16/08/2016] 

Cách mạng tháng 8 qua tư liệu ảnh/ Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến. - Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2015. - 187 tr.; 27 cm

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng