Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 08 - 2014

50 NĂM CHÂN DUNG MỘT CON NGƯỜI (THÊM NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ NGUYỄN ÁI QUỐC - HỒ CHÍ MINH) [28/08/2014] 

50 NĂM CHÂN DUNG MỘT CON NGƯỜI (THÊM NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ NGUYỄN ÁI QUỐC - HỒ CHÍ MINH)/ Nguyễn Văn Khoan sưu tầm, tuyển chọn .- Hà Nội: Lao động, 2009. - 391tr. Kể từ sau Luận án Tiến sĩ sử học được bảo vệ thành công đến nay tiến sĩ Nguyễn Văn Khoan đã sưu tầm tài liệu, tham gia biên soạn nhiều bộ sách lớn về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: "Hồ Chí Minh - biên niên tiểu sử", "Hồ Chí Minh – toàn tập", và nhiều tác phẩm chuyên đề ...

03. CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 - THẮNG LỢI VĨ ĐẠI ĐẦU TIÊN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM [22/08/2014] 

Cách mạng tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam / Trịnh Nhu, Trần Trọng Thơ. - Xuất bản lần thứ 2, có bổ sung và điều chỉnh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2012. - 371 tr. ; 21 cm Cách mạng tháng Tám thành công chính là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng dưới sự dẫn dắt, soi đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhờ biết dự đoán và đánh giá đúng tình hình thế giới và trong nước, nên Đảng và Bác Hồ ...

01. KHÍ PHÁCH NGƯỜI CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG VĨ ĐẠI TRONG LỜI VĂN, Ý THƠ CỦA HỒ CHÍ MINH [22/08/2014] 

Khí phách người chiến sĩ cách mạng vĩ đại trong lời văn, ý thơ của Hồ Chí Minh / Trần Quang Phúc biên soạn. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 2014. - 419 tr. ; 27 cm Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết "Ngâm thơ ta vốn không ham", nhưng thực chất Bác là nhà thơ, nhà văn lớn của dân tộc, một danh nhân văn hóa được tổ chức UNESCO công nhận. Những tác phẩm có giá trị của Người như tập thơ Nhật ký trong tù, Lịch sử nước ta, Đường Kách mệnh, ...

PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở NAM KỲ 1930-1945, NGHIÊN CỨU QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ [21/08/2014] 

Phong trào dân tộc dân chủ ở Nam Kỳ 1930-1945, nghiên cứu qua tài liệu lưu trữ : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Huệ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2013. - 399 tr. ; 24 cm Quyển sách Phong trào dân tộc dân chủ ở Nam kỳ 1930 -1945, Nghiên cứu qua tài liệu lưu trữ, do nữ Tiến sĩ Phạm Thị Huệ một nhà Hán Nôm học, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV – nơi bảo quản Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam: Kho tàng Mộc bản triều ...

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ NAM BỘ KHÁNG CHIẾN [21/08/2014] 

Những chặng đường lịch sử Nam bộ kháng chiến. - Hà Nội : Nxb Lao động , 2011. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Nam bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam; sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi". Hơn nữa, đây cũng là vùng đất được mệnh danh là "đi trước về sau", bởi mở đầu và kết thúc hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian nan chống thực dân Pháp và đế ...

LỊCH SỬ VIỆT NAM QUA NHỮNG CHIẾN TÍCH OAI HÙNG [21/08/2014] 

Lịch sử Việt Nam qua những chiến tích oai hùng / Nhóm Trí Thức Việt tổng hợp. - Hà Nội : Lao động , 2012. - 395 tr. ; 27 cm Dân tộc Việt Nam có truyền thống đánh giặc giữ nước từ bao đời qua. Để có được một Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ như ngày hôm nay dân ta đã đổ biết bao sức người và sức của cùng gây dựng nên. Từ thuở mới khai thiên lập địa cho đến khi có Đảng lãnh đạo là cả một quá trình gian nan ...

DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG ĐỊA DANH LỊCH SỬ GẮN VỚI CUỘC ĐỜI CÁCH MẠNG CỦA NGƯỜI [21/08/2014] 

Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh và những địa danh lịch sử gắn với cuộc đời cách mạng của Người / Nhóm Trí Thức Việt tuyển chọn. - Hà Nội : Lao động , 2012. - 391 tr. ; 27 cm Chúng ta mạnh dạng khẳng định rằng cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn vì nước vì dân. Thực vậy, sau hơn ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước nơi đất khách, đến ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ thay mặt quốc dân đọc bảng Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường ...

65 NĂM TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (1946-2011) [21/08/2014] 

65 năm toàn quốc kháng chiến / Vũ Như Khôi chủ biên. - Hà Nội : Quân đội nhân dân , 2011. - 531 tr. ; 27 cm Vào năm 1945, đất nước ta hân hoan đón nhận hai sự kiện lịch sử nổi bậc, Cách mạng tháng Tám thành công và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhà nước non trẻ này mới ra đời chưa được bao lâu, tổ chức và trang bị còn thô sơ, nền kinh tế vốn nghèo nàn, lạc hậu bởi hậu quả của chiến tranh nay lại phải tiếp tục đương đầu ...

04. NHỮNG CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI DÂN TỘC, ĐẤT NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM [21/08/2014] 

Những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước và cách mạng Việt Nam / Tô Huy Rứa,...[et. al]. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin , 2014. - 450 tr. ; 27 cm Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng. Bằng trí tuệ thiên tài, nhận thức đúng xu thế phát triển tất yếu của loài người và tính chất của thời đại mới mở ra từ Cách mạng tháng Mười Nga, Bác đã tìm ra con đường đúng ...

02. TỔNG KẾT CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP - THẮNG LỢI VÀ BÀI HỌC [21/08/2014] 

Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - Thắng lợi và bài học / Lê Bằng,...[et. al] biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2014. - 399 tr. ; 24 cm. - (Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh. Trực thuộc bộ tài chính) Cách mạng tháng Tám đã thắng lợi vẻ vang hơn nửa thế kỷ qua, mở ra cho nước ta một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hòa bình và độc lập dân tộc. Lật lại những trang sử vàng về truyền thống đấu tranh quật cường và tinh thần yêu nước cao ...

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 - TOÀN CẢNH [28/08/2013] 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 - TOÀN CẢNH / Phan Ngọc Liên: chủ biên. – Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2005. – 543 tr. Cách đây 64 năm, dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhất tề nổi dậy tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám thành công, giành chính quyền từ tay phát xít Nhật, thiết lập nên một Nhà nước Dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một sự kiện lịch sử quan trọng của Việt ...

40 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH [28/08/2013] 

40 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH / Nhiều tác giả. – Hà Nội: Văn hoá – thông tin, 2009. – 435 tr. Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại, kính yêu của Đảng và dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà tư tưởng, danh nhân văn hoá thế giới, trước lúc đi xa Người đã để lại bản Di chúc lịch sử chỉ đường dẫn lối cho cách mạng Việt Nam tiến lên giành thắng lợi, thống nhất đất nước, vững bước ...

VÕ NGUYÊN GIÁP QUA LỜI KỂ CỦA NHỮNG NGƯỜI THÂN [04/09/2012] 

Võ Nguyên Giáp qua lời kể của những người thân / Đặng Anh Đào tuyển chọn và giới thiệu. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa Văn nghệ, 2012. - 234 tr. ; 20 cm "Võ Nguyên Giáp qua lời kể của những người thân" là tập hợp những gì thật nhất và đời nhất về Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua những bài viết của những người thân như Giáo sư Đặng Thị Hạnh, Phó Giáo sư Đặng Xuyến Như, Phó Giáo sư Đặng Anh Đào và của những đồng đội đã từng "chia nhau cuộc đời, chia ...

VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ [04/09/2012] 

Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế / Vũ Như Khôi chủ biên. - Hà Nội : Quân đội nhân dân , 2011. - 513 tr ; 27 cm Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, đất nước ta đã độc lập, thống nhất, bước sang giai đoạn cách mạng mới: cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong sứ mệnh lịch sử mới, Đảng ta và nhân dân ta đã có nhiều cố gắng tìm tòi, thử nghiệm những cách làm, những giải pháp để ...

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CUỘC ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC [04/09/2012] 

Nghệ thuật lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước / Nguyễn Ngọc Mai,...[và những người khác] tuyển chọn, biên soạn. - Hà Nội : Hồng Đức , 2012. - 467 tr. ; 27 cm. Nhìn vào bản đồ thế giới, Việt Nam chỉ là một đất nước nhỏ bé có hình chữ S nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á. Song, Việt Nam lại là một nước đã đánh đuổi ba cường quốc: Nhật, Pháp và Mỹ ra khỏi bờ cõi bằng những chiến thắng hết sức vẻ vang, khiến cho ...

Các tin khác:
 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng