Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 07 - 2017

Khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam – Sự bình yên của cuộc sống. [31/07/2017] 

Khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam – Sự bình yên của cuộc sống. – H.: Lao động xã hội, 2016. – 160tr. ; 21cm.

Lực lượng đặc biệt trên chiến trường Việt Nam [31/07/2017] 

Lực lượng đặc biệt trên chiến trường Việt Nam/ Vũ Đình Hiếu biên dịch. - Hà Nội: Hồng Đức, 2016. - 395 tr.: ảnh; 27 cm

Kể chuyện nhà tù Hỏa Lò [31/07/2017] 

Kể chuyện nhà tù Hỏa Lò/ Lê Văn Ba. - Hà Nội: Thanh niên, 2016. - 259 tr.: ảnh; 19 cm.

Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm [31/07/2017] 

Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm/ Trần Văn Trà. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2015. - 404 tr.; 21 cm.

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng