Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 06 - 2017

Bách khoa sức khỏe người già [20/06/2017] 

Bách khoa sức khỏe người già/ Kim Hiên, Bs. Lê Hồng Quân.- Thành phố Hồ Chí Minh: Thanh niên, 2016.- 268.; 24cm.

Hỏi đáp xử lý vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình [20/06/2017] 

Hỏi đáp xử lý vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình / Đồng Thị Thu Thủy biên soạn. - Hà Nội : Lao động - xã hội, 2015. - 159 tr. ; 21 cm.

Ba nhà báo Sài Gòn: Kỷ niệm 150 năm báo quốc ngữ (1865 - 2015) [20/06/2017] 

Ba nhà báo Sài Gòn: Kỷ niệm 150 năm báo quốc ngữ (1865 - 2015)/ Trần Nhật Vy. - Thành phố Hồ Chí Minh: Văn hóa văn nghệ, 2015. - 261 tr.; 24 cm.

Lịch sử báo chí Cách mạng Việt Nam [20/06/2017] 

Lịch sử báo chí Cách mạng Việt Nam/ Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Thu Hằng, Đỗ Xuân Tuất. - Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015. - 304 tr.; 21 cm.

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng