Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 05 - 2017

Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập [17/05/2017] 

Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập/ Đàm Đức Vượng. - Tái bản có bổ sung, chỉnh sửa. - Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2016. - 340 tr.; 24 cm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh [17/05/2017] 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh/ Tô Lâm chủ biên ; Nguyễn Việt Hùng. - Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2016. - 260 tr.; 21 cm.

Hồ Chí Minh - đạo đức là gốc của người cách mạng [17/05/2017] 

Hồ Chí Minh - đạo đức là gốc của người cách mạng/ Bùi Đình Phong. - Hà Nội: Dân trí, 2016. - 303 tr.; 21 cm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường [17/05/2017] 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường/ Bùi Văn Dũng, Đỗ Trọng Hưng đồng chủ biên,...[et. al]. - Vinh: Đại học Vinh, 2017. - 431 tr.; 21 cm.

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng