Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 04 - 2018

Lịch sử Việt Nam phổ thông. T. 2, Từ khởi nghĩa Hai Bà Trưng đến thế kỷ X [14/05/2018] 

Lịch sử Việt Nam phổ thông. T. 2, Từ khởi nghĩa Hai Bà Trưng đến thế kỷ X / Hà Mạnh Khoa chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2018. - 296 tr. ; 24 cm

Kỷ yếu lực lượng tham mưu công an tỉnh Vĩnh Long [14/05/2018] 

Kỷ yếu lực lượng tham mưu công an tỉnh Vĩnh Long / Công an tỉnh Vĩnh Long. - Vĩnh Long: [S.n.], 2016. - 123 tr.; 24 cm

Nhân vật lịch sử tỉnh Vĩnh Long [14/05/2018] 

Nhân vật lịch sử tỉnh Vĩnh Long / Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2017. - 559 tr. ; 24 cm

Kỷ yếu Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long...thành phố (nhiệm kỳ 2015 - 2020) [14/05/2018] 

Kỷ yếu Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long...thành phố (nhiệm kỳ 2015 - 2020)/ Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long. - Vĩnh Long: [S.n.], 2016. - 180 tr.; 26 cm.

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng