Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 04 - 2017

Bút ký lính tăng - Hành trình đến Dinh Độc Lập [26/04/2017] 

Bút ký lính tăng - Hành trình đến Dinh Độc Lập/ Nguyễn Khắc Nguyệt. - Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2015. - 444 tr.; 20 cm

Tuổi trẻ bất khuất - nhà lao thiếu nhi Đà Lạt ngày ấy [26/04/2017] 

Tuổi trẻ bất khuất - nhà lao thiếu nhi Đà Lạt ngày ấy/ Ngô Tùng Chinh,...[et. al] biên soạn. - Tái bản có bổ sung. - Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 326 tr.: hình vẽ, ảnh; 21 cm.

Bản lĩnh Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ [26/04/2017] 

Bản lĩnh Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ/ Bùi Đình Thanh. - Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2016. - 299 tr.; 21 cm.

Đại thắng mùa xuân 1975, sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình [26/04/2017] 

Đại thắng mùa xuân 1975, sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình/ Bộ quốc phòng, Ban tuyên giáo trung ương, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. - Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2015. - 822 tr; 30 cm.

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng