Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 04 - 2016

TRẬN ĐÁNH BA MƯƠI NĂM: KÝ SỰ LỊCH SỬ [27/04/2016] 

Trận đánh ba mươi năm : Ký sự lịch sử / Lê Kinh Lịch chủ biên ; Vũ Bách.- Hà Nội : QĐND, 2015.-1159tr. ;27cm. Dân tộc Việt Nam với truyền thống đấu tranh anh dũng, không ngại gian khổ,....

ĐẢNG VÀ BÁC HỒ TỪ ĐIỆN BIÊN ĐẾN ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 [27/04/2016] 

Đảng và Bác Hồ từ Điện biên đến Đại thắng mùa Xuân 1975 / Lê Trung Nguyệt.-Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2015.-286tr.;21cm. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, miền Bắc đã được giải phóng,....

ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975 - SỰ HỘI TỤ SỨC MẠNH CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM [27/04/2016] 

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Sự hội tụ sức mạnh của dân tộc Việt Nam / Bộ Quốc phòng, Viện khoa học xã hội nhân văn và quân sự. – Hà Nội : QĐND, 2015.-384tr.;21cm. Trong mỗi con người Việt Nam ngày nay, dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều biết đến sự kiện Đại thắng mùa Xuân năm 1975.....

"BÌNH MỚI, RƯỢU CŨ" CỦA CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" CHỐNG PHÁ VIỆT NAM [27/04/2016] 

"Bình mới, rượu cũ" của chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá Việt Nam / Thiếu tướng, PGS, TS, NGND Nguyễn Bá Dương.- H.: QĐND, 2015.- 252tr.; 21cm. Để chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch coi "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá là mũi đột phá,....

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng