Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 03 - 2018

Bác Hồ với thanh niên [23/03/2018] 

Bác Hồ với thanh niên/ Nguyễn Văn Dương sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội: Thanh niên, 2017. - 254 tr.; 21 cm. (. - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

Giải pháp phát triển lực lượng thanh niên xung phong trong giai đoạn hiện nay [23/03/2018] 

Giải pháp phát triển lực lượng thanh niên xung phong trong giai đoạn hiện nay/ Tạ Văn Hạ chủ biên. - Hà Nội: Thanh niên, 2016. - 175 tr.; 19 cm

Bác Hồ với phụ nữ [23/03/2018] 

Bác Hồ với phụ nữ/ Trần Thị Mai Thanh, Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội: Thanh niên, 2017. - 242 tr.; 21 cm. (. - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

Phan Khôi: Vấn đề phụ nữ ở nước ta [23/03/2018] 

Phan Khôi: Vấn đề phụ nữ ở nước ta/ Lại Nguyên Ân giới thiệu và tuyển chọn. - Hà Nội: Phụ nữ, 2016. - 629 tr.; 24 cm

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng