Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 03 - 2017

Nguyễn Thị Minh Khai, nữ chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất [08/03/2017] 

Nguyễn Thị Minh Khai, nữ chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất/ Tạ Ngọc Tấn, ...[et. al]. - Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2015. - 484 tr.; 24 cm

Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam [08/03/2017] 

Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam/ Quí Lâm sưu tầm và hệ thống. - Hà Nội: Hồng đức, 2016. - 399 tr.: ảnh; 27 cm

Phòng tránh tai nạn về thực phẩm [08/03/2017] 

Phòng tránh tai nạn về thực phẩm/ Bùi Thu Hiền sưu tầm, biên soạn. -Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2016. -199 tr.: minh họa; 21 cm. (- Phòng tránh tai nạn bất ngờ)

Đừng ép trẻ học [08/03/2017] 

Đừng ép trẻ học/ Morita Tomoyo ; Nguyễn Thị Toàn dịch. - Hà Nội: Lao động, 2016. - 171 tr.: minh họa; 19 cm

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng