Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 12 - 2015

TƯ TƯỞNG QUỐC PHÒNG VIỆT NAM [15/12/2015] 

Tư tưởng quốc phòng Việt Nam / Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự. - Hà Nội : Quân đội nhân dân , 2014. - 380 tr. ; 21 cm Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến độc lập, chủ quyền, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ,....

VỀ HỌC THUYẾT QUÂN SỰ VIỆT NAM THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH [15/12/2015] 

Về học thuyết quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh / Bùi Phan Kỳ chủ biên, Bùi Đình Bôn, Đỗ Trình. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2013. - 468 tr. ; 21 cm Trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, phải kể đến tài thao lược về quân sự của....

LỊCH SỬ XỨ ỦY NAM BỘ VÀ TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM (1954-1975) [15/12/2015] 

Lịch sử xứ ủy Nam Bộ và Trung ương cục miền Nam (1954 - 1975) / Nguyễn Quý chủ biên,....[et. al]. - Xuất bản lần thứ 2. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2015. - 595 tr. ; 24 cm Năm 1954, khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ cao cả của toàn Đảng, toàn dân...

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP THỜI TRẺ [15/12/2015] 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ / Phạm Hồng Cư, Đặng Bích Hà ; Phạm Tô Chiêm minh họa. - Hà Nội : Kim Đồng, 2015. - 155 tr. ; 21 cm Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được...

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng