Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11 - 2018

Sinh viên học thế nào để thành công [22/11/2018] 

Sinh viên học thế nào để thành công/ Dương Phúc Tý. - Hà Nội: Đại học Quốc gia, 2015. - 214 tr.: ảnh, bảng; 21 cm

Những thói quen tốt học sinh cần rèn luyện [22/11/2018] 

Những thói quen tốt học sinh cần rèn luyện/ Trương Mỹ Quyên biên soạn. - Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2012. - 160 tr.; 21 cm.

Bác Hồ với ngành giáo dục [22/11/2018] 

Bác Hồ với ngành giáo dục/ Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội: Hồng đức, 2017. - 218 tr.: ảnh; 21 cm. (. - Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

Chân dung người Thầy thế kỷ XX [22/11/2018] 

Chân dung người Thầy thế kỷ XX/ Hãn Nguyên Nguyễn Nhã. - Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 308 tr.: ảnh; 24 cm. Phụ lục tr. : 229 – 308

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng