Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10 - 2018

Bất bình đẳng giới về giáo dục, việc làm, thu nhập và nghèo đói của người Việt ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay [22/11/2018] 

Bất bình đẳng giới về giáo dục, việc làm, thu nhập và nghèo đói của người Việt ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay/ Nguyễn Văn Tiệp chủ biên ; Nguyễn Thị Hồng Xoan, Trần Hạnh Minh Phương,..[Và những người khác]. - Thành phố Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia, 2017. - 289 tr.: bảng; 24 cm

Công dung ngôn hạnh phụ nữ Việt Nam xưa và nay [22/11/2018] 

Công dung ngôn hạnh phụ nữ Việt Nam xưa và nay/ Lê Thị Bừng chủ biên ; Nguyễn Thị Vân Hương, Hoàng Thanh Thúy biên soạn. - Hà Nội: Thanh niên, 2017. - 179 tr.; 21 cm.

Nữ chiến sĩ Trường Sơn anh hùng [22/11/2018] 

Nữ chiến sĩ Trường Sơn anh hùng/ Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Hằng Thanh chủ biên ; Nguyễn Hương Mai,...[Và những người khác] biên soạn. - Hà Nội: Thanh niên, 2017. - 391 tr.; 21 cm

Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định và Nam bộ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân 1968 [22/11/2018] 

Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định và Nam bộ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân 1968/ Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ. - Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 330 tr.: ảnh; 24 cm

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng