Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10 - 2016

ĐỊNH KIẾN GIỚI ĐỐI VỚI CÁN BỘ NỮ LÃNH ĐẠO CÁC CẤP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ: SÁCH CHUYÊN KHẢO [13/10/2016] 

Định kiến giới đối với cán bộ nữ lãnh đạo các cấp trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Thị Thu Hà chủ biên. - Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015. - 276 tr.; 24 cm

DƯỠNG DA TRỌN GÓI [13/10/2016] 

Dưỡng da trọn gói/ Đỗ Anh Thư, Phạm Hương Thủy. - Hà Nội: Thế giới, 2016. - 356 tr.; 21 cm.

PHÁI ĐẸP, CUỘC ĐỜI VÀ CÂY BÚT [13/10/2016] 

Phái đẹp, cuộc đời và cây bút: Tuyển thơ - văn. - Hà Nội: NXB. Hội nhà văn, 2015. - 583 tr.; 21 cm.

HOA ĐẤT VIỆT [13/10/2016] 

Hoa đất Việt/ Nhiều tác giả. - Hà Nội: Phụ nữ, 2015. - 199 tr.; 21 cm.

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng