Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 01 - 2016

ẤN TƯỢNG VĂN HÓA ĐỒNG BẰNG NAM BỘ [20/01/2016] 

Ấn tượng văn hóa đồng bằng Nam Bộ / Huỳnh Công Tín. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2012. - 248 tr. ; 21 cm. Đồng bằng sông Cửu Long được thiên nhiên ưu đãi mưa thuận gió hòa, đất đai trù phú, màu mỡ, cây trái bốn mùa tốt tươi. Người dân nơi đây cũng hiền hòa, đôn hậu, sống chân tình, chất phát. Chính thiên nhiên và con người...

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN RAU QUẢ [20/01/2016] 

Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả / Hà Văn Thuyết chủ biên, Cao Hoàng Lan, Nguyễn Thị Hạnh. - Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2015. - 289 tr. ; 24 cm. Bảo quản và chế biến thực phẩm là vấn đề được quan tâm trong an toàn thực phẩm. Việc bảo quản thực phẩm đúng cách không chỉ là việc bảo vệ thực phẩm....

60 LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM [20/01/2016] 

60 lễ hội truyền thống Việt Nam / Thạch Phương, Lê Trung Vũ.-Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015.-427tr. ;24cm Bao giờ cho đến giêng hai Cho làng mở hội gái trai ra đình Lễ hội truyền thống chính là dịp để con người giao lưu và truyền lại những đạo lý, mỹ tục, tình cảm, khí chất anh hùng, tinh thần nhân văn....

NAM NỮ BÌNH QUYỀN [20/01/2016] 

Nam nữ bình quyền / Đặng Văn Bảy; Võ Văn Nhơn hiệu đính ngôn ngữ.- Hà Nội : Hồng Đức, 2014.-296 tr.; 21cm Sanh ra, dầu trai dầu gái, cũng đồng là người, thời cái quyền của con người chẳng phải riêng để cho một phe trai, mà cũng chung cho phe gái. Huống chi gái đã có người gánh việc nước nhà rạng danh anh liệt như...

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng