Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 01 - 2015

Tôn vinh những người con làm rạng danh trong các dòng họ nổi tiếng Việt Nam [08/07/2015] 

Người Việt Nam có truyền thống hiếu đạo và tôn vinh họ tộc, tổ tiên. Những bậc khai quốc, khẩn hoang từ thời mở cõi được thế hệ hậu sinh nghiêng mình kính cẩn với lòng biết ơn sâu sắc. Đó là những giá trị truyền thống đạo đức mà dân tộc ta luôn gìn giữ và phát huy cho đến ngày nay.

Tổng quan tình hình sinh viên, công tác hội sinh viên Việt Nam và phong trào sinh viên giai đoạn 2009 - 2013 [08/07/2015] 

Sinh viên nói riêng và thế hệ trẻ hôm nay nói chung là tương lai, là vận mệnh của đất nước. Chính vì vậy, đào tạo năng lực, bồi dưỡng tri thức cho sinh viên là một việc làm cấp bách đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm.

NHỮNG BÀI HỌC VỀ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TUYỂN TẬP NHỮNG TÁC PHẨM VÀ LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ VỚI THANH NIÊN [08/07/2015] 

"Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Đó là một trong những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thanh niên. Điều này như khẳng định vai trò, trọng trách của thanh niên đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đây còn là lực lượng tri thức trẻ, là những người chủ tương lai của đất nước.

LỊCH SỬ PHONG TRÀO HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (1925 - 2013) [08/07/2015] 

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ đầy gian khổ, hy sinh của dân tộc, không thể không kể đến các thế hệ học sinh, sinh viên, các tổ chức Hội Sinh viên, Hội Học sinh nước ta đã trải qua các cuộc đấu tranh vô cùng oanh liệt với lòng quả cảm và nhiệt huyết sôi nổi của tuổi trẻ.

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng