Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 01 - 2014

VĂN HÓA MỘT SỐ VÙNG MIỀN Ở VIỆT NAM [25/01/2014] 

Văn hóa một số vùng miền ở Việt Nam / Lê Hồng Lý,...[et. al]. - Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2013. - 531 tr. ; 24 cm Nói đến văn hóa là nói đến nét riêng, nét độc đáo của một địa phương, mà ở đó, cách thức sinh hoạt truyền thống của cộng đồng không thể lẫn lộn với một nơi nào khác được. Việt Nam là một trong những nước có nền văn hóa đa sắc tộc, bởi đây là nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Ở mỗi vùng miền đều có những ...

NHỮNG VỊ VUA HAY CHỮ NƯỚC VIỆT [25/01/2014] 

Những vị vua hay chữ nước Việt / Phạm Trường Khang. - Hà Nội : Văn hóa thông tin , 2013. - 311 tr. ; 21 cm Dân tộc ta có truyền thống hiếu học từ xưa. Với quan niệm "Phi trí bất hưng" nên nhiều gia đình đã dốc hết tiền của để mong sao cho con đỗ đạt thành tài và có được vị thế trong xã hội. Những vị vua, quan xuất thân trong gia đình khá giả lại có chí hiếu học thì việc học có nhiều thuận lợi hơn vì được thầy giỏi dạy kèm từ nhỏ ...

LÀM NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY [25/01/2014] 

Làm người cộng sản trong giai đoạn hiện nay / Tô Huy Rứa. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị quốc gia , 2013. - 337 tr. ; 21 cm Đảng ta là một đảng chiến đấu, một đảng hành động nên công tác đảng viên là một vấn đề luôn được coi trọng và cấp thiết. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phản ánh trực tiếp và cụ thể chất lượng của Đảng. Trong điều kiện hiện nay vấn đề này càng trở nên khẩn trương hơn bởi sức mạnh ...

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC [25/01/2014] 

Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc / Giàng Seo Phử chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2013. - 671 tr. ; 24 cm Dân tộc thiểu số chiếm một lượng không nhỏ trong dân số của nước ta, tập trung chủ yếu ở các vùng núi, vùng biên giới, vùng có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng. Chính vì vậy nơi đây luôn là hậu phương và bàn đạp vững chắc để tiến hành các hoạt động quân sự lớn, làm nên những chiến ...

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng