Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH NĂM 2018

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân 1968: Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử. [26/03/2018] 

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân 1968: Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử. – H. : Chính trị quốc gia – Sự thật, 2017. -798tr. ; 30cm.- (Bộ quốc phòng, Ban tuyên giáo TW, Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh).

Tám mươi sáu tác phẩm văn học nghệ thuật được hỗ trợ đầu tư năm 2016-2017 [26/03/2018] 

Tám mươi sáu tác phẩm văn học nghệ thuật được hỗ trợ đầu tư năm 2016-2017. – [Vĩnh Long]: Hội văn học nghệ thuật Vĩnh long. 2017. – 279tr.: Tranh vẽ sơn dầu; 24cm.

Chủ nghĩa tư bản trong nền kinh tế đổi mới: Thị trường, đầu cơ và vai trò của nhà nước (Sách tham khảo) [26/03/2018] 

Chủ nghĩa tư bản trong nền kinh tế đổi mới: Thị trường, đầu cơ và vai trò của nhà nước (Sách tham khảo) / William H. Janeway; Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Dương Văn Đoan….biên dịch và hiệu đính. – H. : Chính trị quốc gia-sự thật, 2017.- 489tr. ; 24cm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa. – Tái bản có sửa chữa, bổ sung . [26/03/2018] 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa. – Tái bản có sửa chữa, bổ sung . – H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2017. – 1120tr. ; 24cm. – (Tạp chí xưa và nay)

Hãy làm chủ cái tôi của bạn: Duy trì sự tích cực trong môi trường tiêu cực [20/03/2018] 

Hãy làm chủ cái tôi của bạn: Duy trì sự tích cực trong môi trường tiêu cực / Steve Gillland; Nguyễn Đức Dũng dịch. – In lần thứ I. – [Thanh hóa]: Nxb Thanh hóa, 2017. – 151tr. ; 21cm.

Viết hay không khó [20/03/2018] 

Viết hay không khó / Bryan A. Garner; Khánh Hòa dịch. –H. : Thế giới, 2017. – 191tr. ; 21cm.

Gương sáng trời nam [20/03/2018] 

Gương sáng trời nam / Lê Thái Dũng. – H. : Nxb Hồng Đức, 2017. – 195tr. : Chân dung; 21cm.- (Tủ sách Việt Nam Đất nước - con người).

Đã thi thì phải giật giải! Câu chuyện về một học sinh nông thôn… bước vào trường quốc tế [20/03/2018] 

Đã thi thì phải giật giải! Câu chuyện về một học sinh nông thôn… bước vào trường quốc tế / Anne Nguyên Lê. – H. : Thế giới, 2017. – 164tr. : Hình ảnh; 24cm.

Đặc điểm văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ [25/01/2018] 

Đặc điểm văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ / Trần Minh Thương. – H. : Nxb Mỹ thuật, 2017. – 351tr. : Hình ảnh ; 21cm.- (Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam).

Cánh thư xanh nâng những ước mơ hồng: Những bức thư đoạt giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 [25/01/2018] 

Cánh thư xanh nâng những ước mơ hồng: Những bức thư đoạt giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45/ Bộ thông tin và truyền thông. – H. : Nxb Thông tin truyền thông, 2017. – 226tr. : Hình ảnh; 21cm.

Các tin khác:
 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng