Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 08 - 2016

NHỮNG NĂM THÁNG LÀM ĐẠI SỨ TẠI VIỆT NAM: HỒI KÝ [22/08/2016] 

Những năm tháng làm đại sứ tại Việt nam: Hồi ký / Claude Blanchemaison; Hiệu Constant dịch, hiệu đính. – H. : Chính trị quốc gia, 2016. – 160tr. ; 21cm.

TRÍ TUỆ LÀ SỨC MẠNH [22/08/2016] 

Trí tuệ là sức mạnh / Thái Hoàng, Ngô Văn Tuyển biên soạn. – H. : Thanh niên, 2016. – 298tr. ; 21cm.

THƯƠNG TÍN. MỘT ĐỜI GIÔNG BÃO: HỒI KÝ [22/08/2016] 

Thương tín. Một đời giông bão: Hồi ký / Đinh thu Hiền (chấp bút). – H. : Hội nhà văn, 2015. – 192tr. ; 21cm.

LÀM SẠCH MẠCH VÀ MÁU: NHỮNG TÁC PHẨM KINH ĐIỂN CỦA NỀN Y HỌC TỰ NHIÊN [22/08/2016] 

Làm sạch mạch và máu: Những tác phẩm kinh điển của nền y học tự nhiên / Nishi Katsuzo; TS Trương Thị Thảo dịch. – Tái bản lần thứ nhất. – H. : Lao động; Công ty Sách Thái Hà, 2015. – 253tr. ; 21cm.

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng