Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 08 - 2011

MƯỜI THẾ KỶ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM [21/11/2011] 

Mười thế kỷ giáo dục và đào tạo Việt Nam / TS. Nguyễn Minh San (Chủ biên), TS. Phạm Việt Long, LS. Hoàng Thế Thanh . – Hà Nội: Dân trí, 2010. – 1367 tr.

CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆU QUẢ [21/11/2011] 

Các phương pháp dạy học hiệu quả / Robert J. Marzano, Debra J. Pickering, Jane E. Pollock; Nguyễn Hồng Vân dịch. – Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2011. – 224 tr.

102 TÌNH THẦY VÀ TRÒ [21/11/2011] 

102 tình thầy và trò: song ngữ Anh - Việt / Hương Bình tổng hợp. – T.P. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2010. – 116 tr.

1001 TRUYỆN CƯỜI CHỌN LỌC: NỤ CƯỜI THẦY TRÒ [09/11/2011] 

1001 truyện cười chọn lọc: Nụ cười thầy trò / Việt Hùng tuyển chọn. – Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2010. – 180 tr.

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng