Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 07 - 2017

Theo chân và văn Nguyễn Ái Quốc: (Qua những tác phẩm văn chương bằng tiếng Pháp) [31/07/2017] 

Theo chân và văn Nguyễn Ái Quốc: (Qua những tác phẩm văn chương bằng tiếng Pháp) / Lê Chí Dũng. – TP.Hồ Chí Minh: Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2017. – 178tr. ; 19cm.

Hoa tay đất Việt: Tinh hoa nghề thủ công truyền thống [31/07/2017] 

Hoa tay đất Việt: Tinh hoa nghề thủ công truyền thống / Vũ Từ Trang. – H. : Kim đồng, 2017. – 229tr. ; 21cm.

Những khả năng miễn dịch để có sức khỏe tốt [31/07/2017] 

Những khả năng miễn dịch để có sức khỏe tốt / Anh Vũ Sưu tầm và tuyển chọn. – [Kđ]. : Nxb Hồng Đức, 2017. – 223tr. ; 21cm.

Bàn về văn hóa du lịch Việt Nam [31/07/2017] 

Bàn về văn hóa du lịch Việt Nam / Phan Huy Xu, Võ Văn Thành. – TP. Hồ Chí Minh: Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2016 . – 335tr. ; 24cm.

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng