Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 07 - 2011

PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC [09/11/2011] 

Phụ nữ Việt Nam trong di sản văn hoá dân tộc / Hội Khoa học Lịch sử Tỉnh Thừa Thiên Huế. – Hà Nội: Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2011. – 427 tr.

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG PHỤ NỮ VIỆT NAM 2003 - 2010 [09/11/2011] 

Những người được trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2003-2010 / Nhiều tác giả . –Hà Nội: Phụ nữ, 2011. – 379 tr.

ĐỂ CÓ VẺ ĐẸP TỰA NỮ THẦN: SÁCH CHO CON GÁI [09/11/2011] 

Để có vẻ đẹp tựa nữ thần: Sách cho con gái / Sally Jeffrie; Nguyễn Mạnh Cường dịch. – Hà Nội: Kim Đồng, 2010. – 158 tr.

TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT NGỮ TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG [09/10/2011] 

Tìm hiểu một số thuật ngữ trong văn kiện Đại hội XI của Đảng / Nguyễn Văn Thạo, Nguyễn Viết Thông chủ biên. – Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. – 315 tr.

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng