Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 06 - 2014

THƠ VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP [16/07/2014] 

Thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tiễn Người vào Bất Tử / Nhiều tác giả.- H.: Thông tin và truyền thông, 2013.- 201tr.: 1 chân dung; 21cm.

NHỮNG BẰNG CHỨNG VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA, TRƯỜNG SA [16/07/2014] 

Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa/ Ts Sử học Hãn Nguyên Nguyễn Nhã.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2013.- 282tr.; 24cm

GIAN TRUÂN CHỈ LÀ THỬ THÁCH [16/07/2014] 

Gian truân chỉ là thử thách: Tự truyện(Từ chăn trâu đến chủ tịch tập đoàn/ Hồ Văn Trung.- Huế: NXB Thuận hóa, 2014.- 440tr.;21cm.

CÙNG CON TRẢI QUA BA NĂM CẤP BA: NIỀM HẠNH PHÚC ĐƯỢC CÙNG CON "VẤT VẢ" [10/07/2014] 

Cùng con trải qua ba năm cấp ba: Niềm hạnh phúc được cùng con vất vả / Lưu Xưng Liên.- H.: Lao động – xã hội, 2013.- 295tr.; 21cm.

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng