Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 05 - 2017

Thực phẩm phòng chống bệnh ung thư [25/05/2017] 

Thực phẩm phòng chống bệnh ung thư / Anh Vũ sưu tầm và tuyển chọn. – [K.đ ]: Nxb Hồng Đức, 2017. – 207tr. ; 21cm.

Tìm hiểu văn hóa thời đại Hùng Vương [25/05/2017] 

Tìm hiểu văn hóa thời đại Hùng Vương / Lê Thái Dũng. – [k.đ]: Nxb Hồng Đức, 2017. – 255tr. ; 21cm.

Những tài danh âm nhạc Việt Nam - Lưu Hữu Phước [25/05/2017] 

Những tài danh âm nhạc Việt Nam - Lưu Hữu Phước / Nguyễn Thụy Kha. – H. : Văn học, 2017. – 289tr. ; 21cm.

Một chữ cũng là trò [25/05/2017] 

Một chữ cũng là trò / Ts Nguyễn Trường Sa. – TP.Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2016. - 148tr. ; 20cm.

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng