Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 05 - 2012

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI [25/05/2012] 

Phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới/ GS.TS Đinh Xuân Dũng.- Hà Nội: Thời đại, 2012.- 511tr. Từ năm 1986 đến nay, dưới ánh sáng của đường lối đổi mới của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, ở nước ta, vấn đề văn hóa được đặc biệt quan tâm. Đảng ta đã xác định phải xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với đặc trưng dân tộc, hiện đại, nhân văn, với vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực thúc đẩy ...

NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO THANH NIÊN - TẬP 9 [25/05/2012] 

Những kiến thức cần thiết cho thanh niên – tập 9/ Nguyễn Ninh Hải biên soạn.- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 165tr. Đây là một bộ sách gồm 11 tập, trình bày khái quát những kiến thức cần thiết cho thanh niên về: lịch sử, phẩm chất đạo đức, kỹ năng sống, giao tiếp, chăm sóc sức khỏe…. Quyển sách Những kiến thức cần thiết cho thanh niên - tập 9 sẽ giới thiệu đến các bạn những vấn đề liên quan đến sức khỏe con người. Sách chia thành các chương như sau: Chương 1: Các nguyên tố và sức khỏe

KHÔNG BAO GIỜ LÀ CUỐI [25/05/2012] 

Không bao giờ là cuối : Tuyển thơ / Xuân Quỳnh. - Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam , 2011. - 281 tr. Nữ sĩ Xuân Quỳnh nổi tiếng với những bài thơ đầy tình lãng mạn, và cũng là một trong số những nhà thơ Việt Nam hiện đại được độc giả mến mộ và dành cho nhiều ưu ái nhất. Với tuyển thơ "Không bao giờ là cuối" sẽ giới thiệu đến độc giả những bài thơ tình vừa quen, vừa lạ của Xuân Quỳnh, trong đó Ban biên tập ...

Các kỹ năng cần thiết cho người thi IELTS / Nhóm Trường Thi biên soạn. – Hà Nội : Thanh niên , 2011. – 323 tr. [25/05/2012] 

Ngày nay, việc trao dồi kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ vốn rất cần thiết cho sinh viên. Ngoài các kỳ thi chứng chỉ Quốc gia như trước kia, hiện nay, chứng chỉ Quốc tế IELTS đang được phổ biến tại các trung tâm Anh ngữ lớn. IELTS (hay Hệ thống trắc nghiệm Anh ngữ quốc tế) là kỳ thi tiếng Anh dành cho các đối tượng muốn học tập hoặc sinh sống tại các quốc ...

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng