Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 04 - 2014

VÕ NGUYÊN GIÁP - NHỮNG NĂM THÁNG CUỘC ĐỜI [29/04/2014] 

Võ Nguyên Giáp - Những năm tháng cuộc đời / Nxb Trẻ biên soạn.- TP.Hồ Chí Minh; Trẻ, 2013.- 120tr.; 16cm.

VĂN HÓA PHI VẬT THỂ Ở VĨNH LONG [29/04/2014] 

Văn hóa phi vật thể ở Vĩnh Long/ Sở văn hóa thể thao và du lịch. Ban quản lý di tích Tỉnh Vĩnh Long .-H.: Lao động, 2013.-299tr.; 24cm.

KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN [29/04/2014] 

Khát vọng vươn lên.- [TP.Hồ Chí Minh] : Hồng Đức, 2013.- 219tr.; 21cm.-(Tủ sách khởi đầu trẻ - thành công trẻ).

1739 MÓN ĂN BÀI THUỐC CHỮA BỆNH HAY NHẤT TỪ RAU CỦ QUẢ [29/04/2014] 

1739 Món ăn bài thuốc chữa bệnh hay nhất từ rau củ quả / Lương y Tuệ Minh, Dương Thiện.-H.: Thời đại, 2013.- 240tr.; 21cm.

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng