Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 04 - 2011

ĐẤT VIỆT CUỐI TRỜI XA [15/04/2011] 

Đất Việt cuối trời xa : Ký sự / Hàm Châu. - Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Dân trí , 2010. - 264 tr. : ảnh ; 20 cm. "Đất Việt cuối trời xa" là tên gọi thiên ký sự dày 350 trang của nhà báo Hàm Châu kể về hành trình đi tìm mái ấm cho những trẻ em nghèo mồ côi, cơ nhỡ của ông bà Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thanh Vân và Giáo sư Odon Vallet. Ông bà Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thanh Vân dường như có khá nhiều ...

NGƯỜI ĐÁNH CHÌM TÀU CHIẾN MỸ USNS CARD [15/04/2011] 

Người đánh chìm tàu chiến Mỹ USNS CARD / Mã Thiện Đồng. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh , 2010. - 196 tr. : hình ; 21 cm. Một ngày cuối tháng 4 năm 1964, dòng sông Sài Gòn dường như nhỏ lại sau khi một con tàu cồng kềnh nghênh ngang tiến vào lòng sông, chở trên mình nó là 200 máy bay từ nước Mỹ, vượt chặng đường dài nửa vòng trái đất để đến đất nước Việt Nam. Đó là chiếc mẫu hạm USNS Card được hoán cải thành loại tàu chuyên chở ...

TÌM HIỂU VĂN HÓA THỜI ĐẠI HÙNG VƯƠNG [15/04/2011] 

Tìm hiểu văn hóa thời đại Hùng Vương / Lê Thái Dũng. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân , 2010. - 254 tr. ; 21 cm. Trước khi những bộ sách về lịch sử của dân tộc được biên soạn thì trong dân gian đã lưu truyền những giả sử, những truyền thuyết về thuở khai thiên lập địa - thuở dựng nước thời Hùng Vương. Sự lưu truyền trong tâm trí qua hàng ngàn năm đã chứng tỏ rằng thời đại Hùng Vương có ý nghĩa rất đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Thời đại Hùng Vương chính ...

TỪ ĐIỆN BIÊN PHỦ TỚI DINH ĐỘC LẬP [15/04/2011] 

Từ Điện Biên Phủ tới Dinh Độc Lập = From Dien Bien Phu to Doc lap palace / Nguyễn Hữu Đức. - Hà Nội : Lao động , 2010. - 123 tr. ; 26 cm. Đã hơn 35 năm trôi qua kể từ khi quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh đuổi đế quốc Mỹ ra khỏi lãnh địa, cắm cột mốc lịch sử trên đỉnh cao chiến thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng thuộc địa của nhân loại. Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ...

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng