Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 03 - 2018

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân 1968: Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử. [26/03/2018] 

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân 1968: Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử. – H. : Chính trị quốc gia – Sự thật, 2017. -798tr. ; 30cm.- (Bộ quốc phòng, Ban tuyên giáo TW, Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh).

Tám mươi sáu tác phẩm văn học nghệ thuật được hỗ trợ đầu tư năm 2016-2017 [26/03/2018] 

Tám mươi sáu tác phẩm văn học nghệ thuật được hỗ trợ đầu tư năm 2016-2017. – [Vĩnh Long]: Hội văn học nghệ thuật Vĩnh long. 2017. – 279tr.: Tranh vẽ sơn dầu; 24cm.

Chủ nghĩa tư bản trong nền kinh tế đổi mới: Thị trường, đầu cơ và vai trò của nhà nước (Sách tham khảo) [26/03/2018] 

Chủ nghĩa tư bản trong nền kinh tế đổi mới: Thị trường, đầu cơ và vai trò của nhà nước (Sách tham khảo) / William H. Janeway; Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Dương Văn Đoan….biên dịch và hiệu đính. – H. : Chính trị quốc gia-sự thật, 2017.- 489tr. ; 24cm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa. – Tái bản có sửa chữa, bổ sung . [26/03/2018] 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa. – Tái bản có sửa chữa, bổ sung . – H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2017. – 1120tr. ; 24cm. – (Tạp chí xưa và nay)

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng