Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 03 - 2017

Đi tìm lẽ sống [23/03/2017] 

Đi tìm lẽ sống / Viktor E. Frankl; Đặng Ngọc Thanh Thảo, Giang Thủy, Ngọc Hân biên dịch. – TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2016. – 220tr. ; 21cm.

Tìm trong di sản văn hóa phương nam [23/03/2017] 

Tìm trong di sản văn hóa phương nam / Nguyễn Đông Triều, Phan Mạnh Hùng. – TP. Hồ Chí Minh: Văn hóa Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2016. – 392tr. : Ảnh ; 21cm. Thư mục: Tr.385 – 387

Người chọn nghề hay nghề chọn người [23/03/2017] 

Người chọn nghề hay nghề chọn người / Orison Swett Marden; Trịnh Hoàng Kim Phượng dịch. – H. : Lao động – xã hội, 2016. – 299tr. ; 21cm.

Phú Quốc nơi đầu sóng: Ký sự [23/03/2017] 

Phú Quốc nơi đầu sóng: Ký sự / Nguyễn Tư Đương . – In lần thứ 2 có sữa chữa . – H. : Quân đội nhân dân, 2016 . – 380tr. ; 21cm.

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng