Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 03 - 2014

VESPA DU KÝ: TỪ ROMA ĐẾN SÀI GÒN [25/03/2014] 

Vespa du ký: từ Roma đến Sài Gòn / Giorgio Bettinelli; Bích Ngọc, Thu Trang dịch. – Hà Nội: Thế giới; Công ty sách Thái Hà, 2013. – 431tr.: ảnh; 24cm.- (Tủ sách V – Smile).

NHỮNG MẪU CHUYỆN HÀI HƯỚC TRONG XỬ THẾ CỦA NGƯỜI DO THÁI [25/03/2014] 

Những mẫu chuyện hài hước trong xử thế của người Do Thái / Hoa Sơn; Thành Khang, Thủy Tiên dịch.- Thanh Hóa: Nxb. Thanh Hóa, 2013. – 182 tr., 21cm.

NHỮNG BÀ MẸ CỦA NGƯỜI NỔI TIẾNG [25/03/2014] 

Những bà mẹ của người nổi tiếng / Trương Lương Khoa; Thành Khang, Tiến Thành, Hồng Thắm dịch.- Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2013.- 319tr.; 21cm.

DẠY TRẺ LÀM VIỆC NHÀ [25/03/2014] 

Dạy trẻ làm việc nhà/ Bonnie Runyan McCullogh, Susan Walker Monson; Thủy Hương dịch.- Hà Nội: Lao động; Công ty sách Thái Hà, 2013. – 266tr.; 21cm.

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng