Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 02 - 2018

Hãy làm chủ cái tôi của bạn: Duy trì sự tích cực trong môi trường tiêu cực [20/03/2018] 

Hãy làm chủ cái tôi của bạn: Duy trì sự tích cực trong môi trường tiêu cực / Steve Gillland; Nguyễn Đức Dũng dịch. – In lần thứ I. – [Thanh hóa]: Nxb Thanh hóa, 2017. – 151tr. ; 21cm.

Viết hay không khó [20/03/2018] 

Viết hay không khó / Bryan A. Garner; Khánh Hòa dịch. –H. : Thế giới, 2017. – 191tr. ; 21cm.

Gương sáng trời nam [20/03/2018] 

Gương sáng trời nam / Lê Thái Dũng. – H. : Nxb Hồng Đức, 2017. – 195tr. : Chân dung; 21cm.- (Tủ sách Việt Nam Đất nước - con người).

Đã thi thì phải giật giải! Câu chuyện về một học sinh nông thôn… bước vào trường quốc tế [20/03/2018] 

Đã thi thì phải giật giải! Câu chuyện về một học sinh nông thôn… bước vào trường quốc tế / Anne Nguyên Lê. – H. : Thế giới, 2017. – 164tr. : Hình ảnh; 24cm.

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng