Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 02 - 2017

Đối thoại về sức khỏe và cuộc sống đạo đức và giáo dục: Sách tham khảo [06/03/2017] 

Đối thoại về sức khỏe và cuộc sống đạo đức và giáo dục: Sách tham khảo / Daisaku Ikeda, Rene Simard, Guy Bourgeault; Trần Quang Tuệ, Chu Chí Hiếu biên dịch-hiệu đính. – H. : Chính trị quốc gia, 2016. – 331tr. ; 24cm.

Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa [06/03/2017] 

Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa / TS Hà Văn Chiêu; KS Hà Văn Dinh. – H. : Nông nghiệp, 2016. -116tr. : Hình ảnh; 21cm.

Các hiệp định thương mại tự do ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Thực thi và triển vọng [06/03/2017] 

Các hiệp định thương mại tự do ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Thực thi và triển vọng / PGS.TS Bùi Thành Nam. – [H.]: Thông tin và truyền thông, 2016. – 342tr. ; 21cm.

Ngôn ngữ cơ thể: Cẩm nang giải mã cử chỉ và điệu bộ [06/03/2017] 

Ngôn ngữ cơ thể: Cẩm nang giải mã cử chỉ và điệu bộ / Desmond Morris; Huỳnh Văn Thanh dịch. – Tái bản lần thứ 1. [H.]: Nxb Hồng Đức, 2016. -319tr. : 1 chân dung; Hình vẽ minh họa, 21cm.

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng