Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 02 - 2015

NGHỆ THUẬT NGHI BINH - QUAN SÁT TỪ NHỮNG TRẬN ĐÁNH QUYẾT ĐỊNH LỊCH SỬ [27/02/2015] 

Nghệ thuật nghi binh- Quan sát từ những trận đánh quyết định lịch sử / TS Vũ Cao Phan. – H.: Quân đội nhân dân, 2014.- 302tr.; 21cm. Tác giả giới thiệu 50 trận đánh quyết định có sự góp mặt quan trọng của nghệ thuật nghi binh trong từng chương và được hệ thống có tính khoa học, với cách luận giải giàu triết lý, có độ tư duy quân sự cao, sáng tạo trong sách lược, đó cũng là nội dung quyển sách. Sách gồm 3 Chương: Chương 1: Nghệ thuật nghi binh - Quan sát cá biệt. Chương 2: Nghệ thuật nghi ...

NGHỀ CHIM CÁ Ở QUÊ TÔI [27/02/2015] 

Nghề Chim Cá ở quê Tôi / Mai Khắc Ứng .- H.: Thời đại, 2014.- 135tr.; 21cm.- (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam). Trong những năm gần đây, nhiều nhà khoa học đã dày công nghiên cứu về lĩnh vực văn hóa dân gian của các dân tộc ở Việt Nam. Để góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa - văn nghệ mang tính đậm đà bản sắc dân tộc ta trong suốt mấy nghìn năm lịch sử. Qua tự truyện của tác giả, ông đã giới thiệu cho chúng ta biết Nghề Chim Cá ở quê, ...

MỘT TRĂM CÂU HỎI - ĐÁP VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM THỦY SẢN [27/02/2015] 

Một trăm câu hỏi – đáp về an toàn thực phẩm thủy sản / Nguyễn Tứ Cường Chủ biên.- H.: Nông nghiệp, 2014.- 176tr.; 19cm. Từ năm 2004 Quốc hội Việt Nam đã phê duyệt pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm, đến tháng 11 năm 2010 thay thế bằng Luật An toàn thực phẩm. Đã từng tiến hành - thanh tra thẩm định chất lượng, và đề nghị đối với các cơ sở sản xuất không đạt chuẩn, cải tiến chất lượng khi cho ra sản phẩm, đảm bảo an toàn phục vụ cho người tiêu dùng. Sách gồm: 6 phần *Phần ...

LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG [27/02/2015] 

Lễ hội truyền thống của Người Việt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Vấn đề bảo tồn và phát huy / TS Nguyễn Xuân Hồng .- H.: Văn hóa thông tin, 2014.- 272tr.: Hình ảnh; 21cm. Lễ hội truyền thống ngày nay có vai trò quan trọng trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, cũng như đang trở thành một động lực phát triển kinh tế xã hội của nhiều địa phương, nhằm bảo tồn và phát triển lễ hội truyền thống của Người Việt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Sách gồm 3 Chương: Chương 1: Nhìn lại việc sưu tầm nghiên cứu ...

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng