Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 02 - 2014

ÔNG TRĂM TUỔI TRÈO QUA CỬA SỔ VÀ BIẾN MẤT: TIỂU THUYẾT [14/03/2014] 

Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất: Tiểu thuyết/ Jonas Jonasson; Phạm Hải Anh dịch.- TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2013. – 516 tr.; 20cm.

ĐIỀU VĨ ĐẠI ĐỜI THƯỜNG [14/03/2014] 

Điều vĩ đại đời thường / Robin Sharma; Phạm Anh Tuấn dịch. – TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2013. – 276 tr.; 20cm.

CUỘC ĐỜI TRẺ 99% PHỤ THUỘC VÀO BỐ [14/03/2014] 

Cuộc đời trẻ 99% phụ thuộc vào bố / Ngạn Thu; Thùy Linh dịch.- Hà Nội: Văn hóa – Thông tin, 2013.- 191 tr.; 21cm.

ĂN - UỐNG - NÓI - CƯỜI VÀ KHÓC [14/03/2014] 

Ăn - uống - nói – cười & khóc/ Trần Huiền Ân . – TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2013. – 168tr.; 20cm.- (Tiếng Việt giàu đẹp).

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng