Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 12 - 2016

TÌM HIỂU CÁC NGÀY LỄ TẾT TRONG NĂM [26/12/2016] 

Tìm hiểu các ngày lễ tết trong năm / Bùi Sao biên soạn. – H. : Dân trí, 2016. – 168tr. ;23cm. – (Sách bổ trợ kiến thức).

CẨM NANG PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP [26/12/2016] 

Cẩm nang phòng và điều trị các bệnh thường gặp / Quách Tuấn Vinh. – H . : Nxb Hà nội, 2016 . – 313tr. : Hình ảnh; 21cm.

TẤT CẢ ĐỀU LÀ CHUYỆN NHỎ: NHỮNG BÍ QUYẾT ĐƠN GIẢN GIÚP BẠN KHÔNG BỊ VƯỚNG BẬN VÌ NHỮNG CHUYỆN VẶT VÃNH [26/12/2016] 

Tất cả đều là chuyện nhỏ: Những bí quyết đơn giản giúp bạn không bị vướng bận vì những chuyện vặt vãnh / Ph. D.Richard Carlson; Hiến Lê, Thế Lâm, Vương Long biên dịch. – TP.Hồ Chí Minh: Nxb Tổng hợpTp. Hồ Chí Minh, 2016. – 191tr. ; 21cm.

HIỂU VỀ TRÁI TIM: NGHỆ THUẬT SỐNG HẠNH PHÚC [26/12/2016] 

Hiểu về trái tim: Nghệ thuật sống hạnh phúc / Minh Niệm . – Tái bản có chỉnh lý . – TP. Hồ Chí Minh: NxbTrẻ, 2016. – 479tr. ; 21cm.

GIEO TRỒNG LÚA - KỸ THUẬT TỔNG HỢP VÀ GÓI KỸ THUẬT [19/12/2016] 

Gieo trồng lúa - kỹ thuật tổng hợp và gói kỹ thuật/ Nguyễn Văn Luật. - Hà Nội: Nông nghiệp, 2016. - 144 tr.; 21 cm.

PHÒNG VÀ CẤP CỨU ĐUỐI NƯỚC [19/12/2016] 

Phòng và cấp cứu đuối nước/ Trần Thời. - Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2016. - 79 tr.; 19 cm. (. - Kỹ năng sinh tồn).

KHỞI NGHĨA NAM KỲ Ở VĨNH LONG - NĂM 1940: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC [19/12/2016] 

Khởi nghĩa Nam Kỳ ở Vĩnh Long - năm 1940: Kỷ yếu hội thảo khoa học/ Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. - Vĩnh Long: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long, 2016. - 635 tr.; 24 cm.

NHÂN CÁCH ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH - GIÁ TRỊ VÀ SỨC LAN TỎA [19/12/2016] 

Nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh - Giá trị và sức lan tỏa/ Phạm Ngọc Anh chủ biên, Phạm Hồng Chương,...[Và những người khác]. - Hà Nội: Dân trí, 2016. - 331 tr.; 21 cm

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng