Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11 - 2016

SỨC KHỎE TỪ THIÊN NHIÊN CÂY THUỐC NAM: THUỐC NAM GIA TRUYỀN [25/11/2016] 

Sức khỏe từ thiên nhiên Cây thuốc nam: Thuốc nam gia truyền / Nam Thuận; Bác sĩ Trần Phước Vinh hiệu đính. – Thanh hóa: Nxb Thanh hóa, 2016. – 302tr. ; 21cm.

CẠNH TRANH NHƯ ĐÀN ÔNG THÀNH CÔNG NHƯ PHỤ NỮ [25/11/2016] 

Cạnh tranh như đàn ông thành công như phụ nữ / Gail Evans; Quốc Việt dịch. – H. : Lao động, 2016. – 198tr. ; 21cm.

NHÀ NGOẠI CẢM PHAN THỊ BÍCH HẰNG HÀNH TRÌNH HAI MƯƠI LĂM NĂM TÌM KIẾM HÀNG NGÀN HÀI CỐT LIỆT SĨ: PHÓNG SỰ TÂM LINH [25/11/2016] 

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng hành trình hai mươi lăm năm tìm kiếm hàng ngàn hài cốt liệt sĩ: Phóng sự tâm linh / Hoàng Anh Sướng . – H. : Hội nhà văn, 2016. – 375tr. ; 21cm.

GIÀ QUÁ NHANH THÔNG MINH QUÁ TRỄ: 30 SỰ THẬT BẠN CẦN BIẾT [25/11/2016] 

Già quá nhanh thông minh quá trễ: 30 sự thật bạn cần biết / Gordon Livingston; Tiến Thành dịch. –Tái bản lần 1. - Thanh Hóa: Nxb Thanh hóa, 2016. – 191tr. ; 21cm.

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng