Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11 - 2015

NGỌN ĐÈN TRƯỚC GIÓ [26/11/2015] 

Ngọn đèn trước gió / Lương Lễ Hoàng.- TP.Hồ Chí Minh: Văn hóa-văn nghệ, 2015.- 193tr.; 19cm. Tác phẩm gồm 40 bài viết chọn lọc bệnh "Hội chứng mệt mỏi kinh niên" nhằm cập nhật thông tin về căn bệnh, tuy không lây...

TRẦN ĐẠI NGHĨA - NHÀ BÁC HỌC VIỆT MINH [26/11/2015] 

Trần Đại Nghĩa. Nhà Bác học Việt Minh / Thành Đức.- TP.Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2015.- 195tr.: Hình ảnh; 20cm. Vĩnh Long là vùng đất địa linh nhân kiệt nổi tiếng, đã sinh ra những người con anh hùng, những chiến sĩ cách mạng xuất sắc, tiêu biểu là...

KỸ NĂNG MỀM VÀ THÀNH CÔNG CỦA BẠN [26/11/2015] 

Kỹ năng mềm và thành công của bạn / Lại Thế Luyện. – [H].: Nxb Hồng Đức, 2015 .- 140tr. ; 21cm. Là bộ sách kỹ năng mềm được đào tạo và hướng dẫn các bạn, những kỹ năng ứng dụng thực tế trong...

TÌM HIỂU NGƯỜI NHẬT BẢN - ĐỂ BIẾT RÕ NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM CỦA TA [26/11/2015] 

Tìm hiểu người Nhật Bản. Để biết rõ những nhược điểm của ta / Trần Minh Tiết.- H.: Nxb Thế giới, 2015.- 183tr.; 21cm. Tác phẩm giới thiệu về đất nước - con người Nhật Bản, với một quốc gia thường xuyên chịu nhiều ảnh hưởng động đất, sóng thần,...

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng