Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10 - 2018

Đảo Lý Sơn xưa và nay [08/11/2018] 

Đảo Lý Sơn xưa và nay / Nguyễn Hằng Thanh Chủ biên. – [K.đ]: Nxb Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam; 2017. – 240tr. ; 21cm.

Phạm Quỳnh.Con người và thời gian [08/11/2018] 

Phạm Quỳnh.Con người và thời gian / Khúc Hà Linh. – H. : Thanh niên, 2017. – 171 tr. ; 21cm.

Những chiến sĩ biệt động anh hùng [08/11/2018] 

Những chiến sĩ biệt động anh hùng / Nhiều tác giả. – H. : Thanh niên, 2017. – 391tr. ; 21cm.

Cội nguồn những bài ca: Chân dung và tác phẩm [08/11/2018] 

Cội nguồn những bài ca: Chân dung và tác phẩm / Cao Văn Tư. – H. : Văn học, 2017. – 183tr. ; 19cm.

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng