Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10 - 2017

Những tài danh âm nhạc Việt Nam [03/11/2017] 

Những tài danh âm nhạc Việt Nam – Hoàng Việt / Nguyễn Thụy Kha. – H. : Văn học, 2017. – 246tr. ; 21cm.

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? [03/11/2017] 

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? / Rosie Nguyễn. - H. : Hội nhà văn, 2017. – 285tr. ; 21cm.

Sống trọn vẹn mỗi ngày. Thay đổi lớn và hạnh phúc lớn hơn qua từng tuần [03/11/2017] 

Sống trọn vẹn mỗi ngày. Thay đổi lớn và hạnh phúc lớn hơn qua từng tuần / Susyn Reeve; Thành Khang, Diễm Quỳnh dịch. – [Thanh hóa]: Nxb Thanh hóa, 2017. – 359tr. ; 21cm.

Ngũ cốc trong đời sống hàng ngày [03/11/2017] 

Ngũ cốc trong đời sống hàng ngày / Anh Vũ sưu tầm và tuyển chọn. – [k.đ]: Nxb Hồng Đức, 2017. – 223tr. ; 21cm.

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng