Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 01 - 2018

Đặc điểm văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ [25/01/2018] 

Đặc điểm văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ / Trần Minh Thương. – H. : Nxb Mỹ thuật, 2017. – 351tr. : Hình ảnh ; 21cm.- (Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam).

Cánh thư xanh nâng những ước mơ hồng: Những bức thư đoạt giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 [25/01/2018] 

Cánh thư xanh nâng những ước mơ hồng: Những bức thư đoạt giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45/ Bộ thông tin và truyền thông. – H. : Nxb Thông tin truyền thông, 2017. – 226tr. : Hình ảnh; 21cm.

Nhớ về anh Ba – “Ngọn đèn hai trăm nến”: Tuyển một số bài viết, truyện ký và thơ về Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907-1986) [25/01/2018] 

Nhớ về anh Ba – "Ngọn đèn hai trăm nến": Tuyển một số bài viết, truyện ký và thơ về Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907-1986) / Nhiều tác giả. – H. : Văn học, 2017. – 212tr. : Hình ảnh; 21cm.

Nghệ thuật hợp tác thầy trò [25/01/2018] 

Nghệ thuật hợp tác thầy trò / Nguyễn Công Điền. – TP. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2017. – 169tr. ; 20cm.

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng