Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 01 - 2017

NHẬT BẢN ĐẾN VÀ YÊU [24/01/2017] 

Nhật bản đến và yêu / Dương Linh. – H. : Thế giới, 2016. – 195tr. : Hình ảnh; 21cm.

NHANH, ĐÚNG, TRÚNG, HAY: NHỮNG TẢN MẠN VỀ NGHỀ BÁO [24/01/2017] 

Nhanh, đúng, trúng, hay: Những tản mạn về nghề báo / Hải Đường. – TP.Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2016. – 121tr. ; 20cm.

NHÂN CÁCH ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH – GIÁ TRỊ VÀ SỨC LAN TỎA [24/01/2017] 

Nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh – Giá trị và sức lan tỏa / Phạm Ngọc Anh chủ biên. – H. : Dân trí, 2016. – 328tr. ; 21cm.

THÂN NHIỆT QUYẾT ĐỊNH SINH LÃO BỆNH TỬ [24/01/2017] 

Thân nhiệt quyết định sinh lão bệnh tử / Nguyễn Vân Nam, Nguyễn Thị Bích Hồng biên soạn. – H. : Thanh niên, 2016. – 159tr. :Hình ảnh; 21cm.

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng